TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Norra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Strandängen - en nya stadsdel

Nya stadsdelen Strandängen som växer fram intill Vätterns västra strand mellan Jönköping och Bankeryd.

Två personer i bygghjälmar tittar upp mot byggnation.

Strandängen är ett område i stor förändring. Både Jönköpings kommun, det kommunala bostadsbolaget Vätterhem och andra aktörer är inblandade i byggnationer på området.

Hur påverkas omgivningen?

Många pågående projekt innebär en hel del påverkan på omgivningen.

  • Ökad byggtrafik
  • Omledningar och gång- och cykelvägar
  • Omledningar av bilstråk
  • Sandiga/leriga gator

För att minska påverkan förlägger vi arbeten på dagtid då de flesta inte är hemma. Vi sopar även gatorna två gånger i veckan för att minska nedskräpning på intilliggande gator. En viss spridning av sand och lera är ändå ofrånkomligt.

I takt med att den nya stadsdelen växer fram minskar också påverkan.

Tack för din förståelse för detta!

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta vårt kontaktcenter: 036-10 50 00

Läs mer på Vätterhems webb: Strandängen Länk till annan webbplats.