TYP AV PROJEKT

Vård och omsorg

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Norra kommundelen

STATUS PÅ PROJEKT

Byggnation pågår

Strandängen, Vilhelmsro äldreboende

Vi bygger ett äldreboende i Kortebo, i den nya stadsdelen Strandängen.

Skiss över stor byggnad med fönster och balkonger. 4 våningar.

Vad är ett äldreboende?

Ett äldreboende är en boendeform för äldre med omfattande behov av vård och omsorg.Ett äldreboende är också en arbetsplats där vård- och omsorgspersonal arbetar dygnet runt.

Fakta om äldreboendet

Boendet innehåller 90 lägenheter. De är fördelade på 9 boende-enheter som innehåller 10 lägenheter var med tillhörande gemenskapsutrymmen; kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen.

Byggnaden innehåller även administrativa kontor, expeditioner och driftutrymmen. Där finns också ett tillagningskök med kapacitet för 250 portioner.

Utemiljö med uteplatser och planteringar i direkt anslutning till boendet.

Så påverkar byggnationen omgivningen

Buller och transporter till och från området kan komma att förekomma.

Tidplan

Byggstart våren 2021, beräknas klart våren 2024

Skiss över stor byggnad med fönster och balkonger. 4 våningar.

Vilhelmsrogården, skiss från öster.