Promenera till skolan, vandrande skolbuss

Här finns information om vandrande skolskjuts vilket innebär att flera familjer turas om att följa barnen till skolan.

Trots informationskampanjer, bland annat under namnet Walk this way, är det fortfarande många skjutsande föräldrar vid våra grundskolor.

En vandrande skolbuss är när flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan på ett organiserat sätt.

Barn som promenerar på morgonen är piggare, friskare och mer koncentrerade i skolarbetet. Med vandrande skolbuss får både stora och små motion och gemenskap. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken. Vandrande skolbuss är ett exempel på hur man med små medel kan nå stora förändringar.

Vill du starta en vandrande skolbuss till dina barns skola?

Hör av dig till kommunens kontaktcenter för att få kontakt med rätt person.

Alla som går med i en vandrande skolbuss får en reflexväst att ha på sig till och från skolan.

Trafiksituationen runt skolorna

För varje läsår skjutsas allt fler barn till skolorna. Detta medför att gatorna runt våra skolor numera är den farligaste platsen på hela skolvägen. Barn som skjutsas går också miste om nödvändig, daglig motion. Trafiksituationen runt skolorna kan förbättras väsentligt om du som förälder lämnar/hämtar ditt barn en bit från skolan. Detta gör att barnen trots allt får en daglig promenad.

Vid vissa skolor finns särskilt anordnade hämta/lämna-platser. Sådana platser kommer på sikt att anordnas vid allt fler skolor.

Senast granskad/publicerad: