search
Sök
menu
Meny

Intresseanmälan för blomlådor på gator

Vill du som fastighetsägare medverka till att dämpa hastigheten genom utplacering av blomlådor kan du skicka in en intresseanmälan.

OBS! Läs reglerna innan du skickar din intresseanmälan!
Jag har tagit del av reglerna * (obligatorisk)


Jag har tagit del av reglerna

Kontaktperson


KontaktpersonHantering av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas i syftet att kunna handlägga ansökan om blomlådor och att kunna skriva ett avtal. Rättslig grund är samtycke under kötid och ansökningstid samt avtal efter ingånget avtal. Dina uppgifter kommer att behandlas från Utveckling- och trafikavdelningen och gallras när överenskommelsen avslutas. För frågor om personuppgiftshantering kan du kontakta trafikhandläggare via telefon 036-105000 eller stadsbyggnad@jonkoping.se. Du kan läsa mer om hanteringen av personuppgifter på kommunens hemsida www.jonkoping.se/personuppgifter