search
Sök
menu
Meny
Sök

Utplacering av blomlådor på gator, förlängning av redan erhållet tillstånd

Förlängning av redan erhållet tillstånd för utplacering av blomlådor. Ansökningarna behandlas varje år under april-juli.

Gällande placering * (obligatorisk)


Gällande placering

Kontaktperson


Kontaktperson
Hantering av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas i syftet att kunna handlägga ansökan om blomlådor och att kunna skriva ett avtal. Rättslig grund är samtycke under kötid och ansökningstid samt avtal efter ingånget avtal. Dina uppgifter kommer att behandlas från Utveckling- och trafikavdelningen och gallras när överenskommelsen avslutas. För frågor om personuppgiftshantering kan du kontakta trafikhandläggare via telefon 036-105000 eller stadsbyggnad@jonkoping.se. Du kan läsa mer om hanteringen av personuppgifter på kommunens hemsida www.jonkoping.se/personuppgifter