search
Sök
menu
Meny
Sök

Nya Rosenlundsbadet

Rosenlundsbadet i Jönköping är slitet efter drygt 30 år. Därför finns behov av renovering eller en ny sim- och badanläggning som ger goda förutsättningar för bad, motion och simundervisning i kommunen. Frågan är uppe för beslut i kommunfullmäktige i september 2021.

Kommunen har tagit hjälp av flera konsulter som tittat på olika alternativ utifrån de förutsättningar och behov som finns. Huvudalternativen som tagits fram är renovering av befintlig anläggning alternativt en nybyggnation av ett nytt badhus intill det befintliga.

För att inte tappa för mycket tid har stadsbyggnadskontoret parallellt startat arbetet med en ny detaljplan som ska kunna möjliggöra både en om- och nybyggnation.

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att kommunen ska bygga en ny sim- och badanläggning på Rosenlund intill nuvarande Rosenlundsbadet.

Uppdraget om att ta fram ett underlag som belyser konsekvenserna för ombyggnad respektive nybyggnad av Rosenlundsbadet fattades av kommunfullmäktige i oktober 2019. Till grund för de olika alternativ som utarbetats ligger ett förslag till lokalprogram som tagits fram av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har i förslaget till lokalprogram prioriterat olika funktioner i ett framtida badhus utifrån en behovsbedömning som sträcker sig 20-30 år framåt i tiden.

Programmet medför bland annat att det mer upplevelsebaserade äventyrsbadet avvecklas. Ett familjebad föreslås dock finnas i badanläggningen. Funktioner som prioriteras i det nya badet är i första hand anläggningar som används för föreningsliv, simundervisning, motion och friskvård. Att säkerställa en framtida god arbetsmiljö för badhusets personal framhålls också som viktigt.

I utredningsarbetet har det varit viktigt att visa på alternativ som minskar den totala investeringsutgiften samt påverkan på befintlig badverksamhet under byggtiden.

Om beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten 2021 beräknas byggnationen kunna starta någon gång under 2023 och vara klart ungefär tre år senare.

Fakta om förslaget

Lokalprogrammet för en nybyggnation medför följande större förändringar i badanlägg­ningen enligt kommunstyrelsens förslag:

 • 50-metersbassäng utformas med bredd för 10 banor (8 banor idag). Antalet åskådarplatser föreslås utökas från cirka 700 idag till 1 500.
 • En motionsbassäng med måtten 25 x 25 m tillkommer. Bas­sängen är i första hand avsedd för motionssim, vattengympa och simundervisning.
 • Hoppbassängen byggs ut och två hopptorn anläggs på motsatta sidor innebärande att hoppanläggning samtidigt kan användas av föreningsverksamhet och allmänhet. Hoppbassängen får läktare med plats för 250 åskådare, varav 100 platser är fasta.
 • Antalet simundervisningsbassänger (15 x 15 m) utökas från en till tre. En bassäng utrustas för rehabilitering/habilitering.
 • Familjebad där målgruppen främst utgör familjer med barn upp till 8 år.
 • Gym på cirka 500 m2 vilket utrustas med maskiner och fria vik­ter samt lokaler för gruppass.
 • Två möteslokaler. En för större möten (50 platser) och en för mindre möten (10 platser).
 • Föreningslokaler i anslutning till hopp- och 50-metersbassäng.
 • Café och serveringsytor för besökande till anläggningen.
 • Omklädningsrummen ska rymma totalt drygt 1 000 skåp/platser.
 • Ingen relaxavdelning.