Nybyggnation, hotellprojektet Gradienten

Här finns information om byggnationen av en ny hotellbyggnad som tillsammans med ett nytt torg, ska knyta ihop Tändsticksområdet med Västra centrum. 

Hotellet utvecklas och byggs av Skanska och planeras stå klart september 2022.

Varför ett hotell?

Planerna på ett hotell i kanten av Tändsticksområdet har funnits länge. Jönköpings kommun har drivit frågan med ambitionen att öppna upp och integrera Tändsticksområdet med västra centrum genom att skapa en attraktiv, publik byggnad och torgytor i anslutning till resecentrum och citykärnan.

Efter politiska beslut har Skanska tilldelats markanvisning för marken och kommer att genomföra projektet som i media kallats för höghushotellet. Skanska utvecklar och bygger hotellet, som ska drivas av kedjan Nordic Choice.

Vad är det som byggs?

  • Hotell med 229 rum, konferensanläggning och spa
  • I Tändsticksområdets G-hus byggs restaurang och kök
  • Byggnaden blir 12 300 kvm stor, och ca 60 meter (18 våningar) hög
  • Under byggnaden blir det ett allmänt parkeringsgarage i suterräng i två våningar med 115 p-platser.

Framför byggnaden kommer Jönköpings kommun att skapa ett nytt torg, tänkt som en naturlig samlingspunkt. Ambitionen är att torget blir en brygga som knyter ihop Tändsticksområdet med västra centrum. Just nu arbetar kommunen med att utforma torgytan, ett arbete som väntas bli färdigt under året. Torget kommer att stå klart samtidigt som hotellet.

Vad har gjort hittills

Våren 2018 inleddes förberedelserna för byggnation. I december 2019 startar arbetet med att förstärka marken. Arbetet har blivit försenat, bland annat på grund av sprickbildning i intilliggande hus, som uppstod under arbete med spontning under hösten 2018. Ett intensivt arbete med metodval för grundläggning har gjorts efter det, för att slutligen landa i en metod som möjliggör byggnation av hotellet.

Under våren 2020 och försommaren förbereddes för gjutning av bottenplattan som nu är klar och består av 730 kubikmeter betong.

Aktuella arbeten arbeten

Asbestsanering av tak i Hus G är klart och i augusti montera nya takstolar.

Skanska kommer successivt stänga ner pumpanläggningen för grundvattensänkningen.
Betongarbeten fortsätter till mitten av september. Det formas, armeras väggar, golv armeras och gjuts samt det platsgjutna bjälklagen färdigställs.

I mitten av september kommer tornkranen monteras och vår underentreprenören Litana startar montage av stomme och bjälklag. När Litana vecka 39 påbörjar montage av stomme och bjälklag kommer det bli arbete under långa dagar måndag till lördag, dvs. 07.00-22.00 till och med april 2021. Efter kl 17 kommer Skanska att utföra kompletteringsarbeten av enklare karaktär och de följer Jönköpings kommuns stadgar avseende buller.

Brånebacken

Brånebacken och miljöerna runtom hotellet ska iordningställas. Det blir en form av torgyta. I bildspelet nedan kan du se ungefär hur tanken är att det kommer se ut.

 

 

Klart september 2022

Preliminärt beräknas hotellet stå klart någon gång under 2022.