search
Sök
menu
Meny
Sök

Ådalsvägen - ny gång- och cykelväg

Kartbild över Ådalsvägen i Huskvarna, med markering av sträckan där ny gång- och cykelväg ska byggas.

Här får du information om byggandet av ny gång- och cykelväg längs Ådals­vägen i Huskvarna. Det blir även ombyggnation av busshållplatser och ny- eller ombyggnad av passager längs sträckan. Vi bygger för att skapa en trygg och säker möjlighet att gå eller cykla här.

Efterfrågan på en gång- och cykelväg längs med Ådalsvägen har varit stor under många år. Den backiga och kurviga vägen med relativt mycket tung trafik gör det obehagligt att cykla i gatan.

Målet är att skapa en trygg och säker möjlighet att gå eller cykla på sträckan mellan Huskvarna och Fagerslätt, och i förlängningen också Lekeryd, för att främja ett mer hållbart färdsätt. Dessutom blir det allt vanligare med el-cyklar och andra el-assisterande fordon, vilket gör att backar inte längre är ett lika stort hinder som tidigare.

Den nya gång- och cykelvägen kommer även bidra till att boende på Fagerslätt och Stensholm på ett säkrare sätt kan ta sig till skola, jobb och fritidsaktiviteter.

Vad ska göras?

Vi bygger en ny avskild gång- och cykelväg utmed Ådalsvägen och Blåklintsvägen mellan Floragatan fram till cirkulationsplats korsvägen (Hakarpsvägen).

Det blir även ombyggnation av busshållplatser längs sträckan, samt ombyggda eller nya passager vid Bergsvägen, Smedstorpsvägen, Juteleden och Näckrosstigen.

Så påverkas du

Det kommer vara begränsad framkomlighet under hela byggtiden. Vägen kommer inte stängas av helt, men kommer begränsas till ett körfält där arbete pågår. Vid områden med dålig sikt kan trafikljus bli aktuellt. Tanken är att kunna behålla trafiken på Ådalsvägen, men det finns alternativ via Hakarpsvägen och Juteleden – Fagerslättsvägen – Smedstorpsgatan.

Gångtrafik vid sträckor där vägsektionen är som smalast kan behövas ledas om till angränsande gator.

Sprängningsarbeten v. 19-25

Vid sprängningsarbeten kan vägen komma att stängas av under cirka tio minuter. Vecka 19-25 pågår sprängningsarbeten som medför att endast ett körfält kommer vara öppet i serpentinen nedanför Ebbesdammen under denna period. Trafiken kommer styras genom signalreglering (trafikljus) under hela perioden, och vid sprängningsarbetena finns flaggvakt på plats.

Sprängningsarbeten kommer genomföras mellan klockan 8:30–15:30 på vardagar. I samband med sprängning kan det bli upp mot 10 minuter längre restid. I övrigt cirka 2–3 minuters fördröjning med hänsyn till signalregleringen.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik beräknas kunna gå som vanligt

Tidplan

Arbetet påbörjades i slutet av mars 2022 och beräknas vara klart vintern 22/23.

Översiktskarta

Översiktskarta del 1 av 2 Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

Översiktskarta del 2 av 2 Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)