search
Sök
menu
Meny
Sök

Björnebergsvägen, Backamo i Bankeryd - nybyggnation av gång- och cykelväg

Här får du information om om den nya gång- och cykelväg, passager över gatan och de platåer för busshållplatser vi bygger längs Björnebergsvägen i Bankeryd.

I april 2022 påbörjades ett projekt där vägsträckan längs Björnebergsvägen, från järnvägsövergången fram till Odlingsvägen får en ny gång- och cykelväg med passager och platåer vid busshållplatser.

Vad ska göras?

  • Cykel- och gångväg mellan järnvägsövergången och Odlingsvägen, på den västra sidan.
  • Busshållplatser höjs upp till platåer och får väderskydd/ busskurer.
  • Passager för säkrare övergångar intill busshållplatser.
  • Ett gångstråk över gräsytan för att lättare nå Ljungbergsvägen.

Så påverkas du

Vi kommer jobba i olika etapper och vi kommer se till att boende alltid kommer fram till sin fastighet så smidigt som möjligt. Boende och samhällsfunktioner kommer kunna åka på sträckan längs en enkelriktad väg. Näringsidkare på platsen kommer under hela byggtiden kunna ta emot trafik till sin verksamhet.

Vi jobbar på att störa så lite som det går och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på platsen.

Tidplan

Arbetet påbörjas i april 2022 och blir klart i början av sommaren 2022.