search
Sök
menu
Meny
Sök

Dalagatan och Karlavägen - återställning med ny gång- och cykelväg

Nu återställs Dalagatan och Karlavägen efter Jönköping Energis arbete med fjärrvärmeledningen. Gatorna kommer bland annat få en breddad och säkrare gång- och cykelväg.

Vad ska göras?

  • Bredda och göra gång- och cykelvägen säkrare från Humlevägen fram till Lovisagatan.
  • Bygga mindre farthinder på vägen så att hastigheten hålls nere.
  • Bygga om långtidsparkeringen vid entrén till Friaredalen.
  • Byta ut en del brunnar och byta förstärkning i gatan från Humlevägen till Lovisagatan för framtida bruk.
  • Ny och slutgiltig asfaltering på vägen.

  • Planteringar utmed sträckan för att skapa en grönare stadsgata.

Så påverkas du

Vi kommer att jobba i olika etapper och vi kommer se till att boende alltid kommer fram till sin fastighet så smidigt som möjligt.

Boende och samhällsfunktioner kommer kunna åka på sträckan längs en enkelriktad väg.

Vi jobbar på att störa så lite som det går och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på plats.

Tidplan

Arbetet påbörjas vecka 39 hösten 2021 och blir till största delen klart under vintern. Slutliga planteringar görs våren 2022.


Kartbild. Blå streckad linje visar påverkat område.

Den blå streckade linjen visar var arbetet kommer ske.