search
Sök
menu
Meny
Sök

Dalagatan och Karlavägen - fjärrvärmearbete

Nu inleder Jönköpings energi etapp 2 på Dalagatan och del av Karlavägen. Arbetet pågår under augusti och september 2021.

Jönköping Energi gräver en ny fjärrvärmeledning som ska gå från kraftvärmeverket i Torsvik till centrala Jönköping.

På sträckan Dalagatan och Karlavägen har man jobbat i två etapper. Den södra delen av sträckan är klar och nu påbörjas den norra delen av sträckan mot Friaredalen.

Så påverkas du

Jönköpin Energi gräver på den västra delen av vägen och den östra delen av vägen stängs av för genomfartstrafik. Boende och samhällsfunktioner kommer kunna åka på sträckan längs en enkelriktad väg.

Tidplan

Arbetet med fjärrvärmeledningen pågår på sträckan fram till slutet av september 2021. Efter att fjärrvärmeledningen är klar kommer vi att göra återställningsarbetet ihop med Jönköpings kommun:

  • Lägga ny och slutgiltig asfaltering på vägen.
  • Bygga en ny och säkrare gång- och cykelväg på västra sidan av vägen.
  • Bygga om långtidsparkeringen vid entrén till Friaredalen.

Vi jobbar på att störa så lite som det går och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på plats.

Kartbild. Blå streckad linje visar påverkat område.

Den blå streckade linjen visar var arbetet kommer ske.