search
Sök
menu
Meny
Sök

E4, extra körfält A6-Ljungarum

Trafikverket planerar att bygga ett extra körfält på E4 mellan trafikplats A6 och trafikplats Ljungarum. 

Åtgärden görs för att skapa en bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.

Start: hösten 2020

Klart: hösten 2021

Påverkan på fordonstrafik

Trafikanter påverkas under hela byggtiden. Näringslivet kommer troligtvis att påverkas i mindre omfattning då på- och avfarterna till och från E4:an alltid är öppna.

Hastigheten sänks till 70 km/tim och båda körfälten och vägrenar blir lite smalare men ska vara öppna under byggtiden. Detta innebär en minskad framkomlighet, med risk för köbildning och därför är det viktigt att trafikanterna följer skyltning och håller hastighet och avstånd.

Påverkan på fotgängare och cyklister

Måndagen den 8 februari stängs gång- och cykelporten mellan Ljungarum och Solåsen. Den går under E4 och förbinder ihop de båda områdena. Under tiden finns möjlighet att ta sig via Herkulesvägen och trafikplats Ryhov. Vi hoppas att ni har förståelse för att det kommer att ta längre tid att ta sig fram under den här tiden som arbetet pågår.

Under tiden som gång- och cykelporten är stängd kommer Jönköpings energi att lägga ner fjärrvärme. Därefter börjat arbetet med att bredda bron över gång- och cykelporten. Det arbetet beräknas vara klart under april månad.

Läs mer på Trafikverkets sida om projektet Länk till annan webbplats.