search
Sök
menu
Meny
Sök

Forserumsvägen/Kyrkvägen i Lekeryd - ny gång- och cykelväg

Här hittar du information om den nya gång- och cykelvägen som byggs under våren 2022. Det blir även ny asfalt på Kyrkvägen, passage och ny belysning för att öka säkerheten.

Under våren 2022 kommer vi starta upp ett projekt där korsningen Forserumsvägen/Kyrkvägen i Lekeryd kommer att få en ny passage för gång- och cykeltrafikanter samt ny gång- och cykelväg längs med Kyrkvägen mot centrum.

Vad ska göras?

  • En passage för cyklister och fotgängare byggs i korsningens västra sida.
  • Belysning placeras vid passagen för säkrare överfart i mörker.
  • Gång- och cykelväg placeras intill kyrkmuren och avslutas strax innan ICA.
  • Ny asfalt på Kyrkvägens vägbana.
  • Befintlig belysning på Kyrkvägen renoveras med nya armaturer.

Så påverkas du

Vi kommer jobba i olika etapper och se till att boende alltid kommer fram till sin fastighet så smidigt som möjligt. Boende och samhällsfunktioner kommer kunna åka på sträckan längs en enkelriktad väg.

Vi jobbar på att störa så lite som det går och tackar för tålamodet. Vänligen följ skyltar och anvisningar på platsen.

Tidplan

Arbetet påbörjas i mitten av mars 2022 och blir klart till sommaren 2022.