search
Sök
menu
Meny
Sök

Hermansvägen, Rosenlund - ombyggnad av gång- och cykelväg

Karta som visar vägarbetsområdet.

Gång- och cykelvägen utmed Hermansvägen på Rosenlund mellan Ekhagen och Liljeholmen ska breddas och förbättras.

Vad ska göras?

Det blir en separerad gång- och cykelväg, där ytan för gående kommer beläggas med plattor och cykelvägen med asfalt. Förutom att bredda och förbättra gång- och cykelvägen sker ombyggnation av två övergångsställen och en busshållplats. Gatan utformas även med ny belysning och grönska i form av diverse planteringar, där gång- och cykelvägen förbättras.

Först påbörjas arbetet med busshållplatsen ”Rosenlundskolan” på södra sidan. Busshållplatsen flyttas några meter väster ut för att bland annat få plats med ett väderskydd. Busshållplatserna "Hermansplan" tas bort i båda färdriktningarna. När ombyggnationen av hållplatsen är klar, påbörjas arbetet med gång- och cykelvägen från väst till öst.

Jönköping Energi kommer utmed sträckan lägga ner ett antal kablar i varierande omfattning i samband med att arbetena görs.

Symbol med texten: Varför därför - kommunen förklarar.

Varför gör vi detta?

Vi håller successivt på att förbättra våra huvudcykelstråk i Jönköping för att göra det trafiksäkrare och enklare att ta sig fram med cykel. Hermansvägen är en viktig koppling mellan Ekhagen och Liljeholmen för att kunna ta sig vidare mot centrum.

Befintlig gång- och cykelväg är i dåligt skick och uppfyller inte den bredd vi vill ha på ett huvudcykelstråk. Efter ombyggnation blir det en 4,5 m bred separerad gång- och cykelväg!

Tidplan

Arbetet startar 17 maj 2021 och beräknas vara klart november 2021.

Påverkan

Under byggtiden kommer det tidvis påverka både på bil- och busstrafiken, som kan få begränsad framkomlighet med risk för köer. Gång- och cykeltrafiken leds om under byggtiden. Boende utmed sträckan ska ha tillgång till sina entréer under hela byggtiden.

Hur kan du underlätta arbetet?

Du som brukar köra bil utmed Hermansvägen och har möjlighet att välja annan väg, uppmuntras att göra det. Om du måste lämna barn med bil på Rosenlundsskolan finns även andra vägar i området. Har du möjlighet att ställa om och lämna med cykel, gå eller ställa dig på lämplig plats lite längre från skolan, så underlättar det också!

Varför tar vi bort hållplatslägen?

Generellt är det i Jönköpings stadstrafik ganska tätt mellan många hållplatser, vilket påverkar restiden negativt. För att skapa ett bättre flöde och för att göra det mer attraktivt för fler att välja bussen, tas vissa hållplatser bort eller slås ihop med andra. Det är även en komfortfråga då färre inbromsningar och accelerationer bidrar till en trevligare resekomfort.

Tack för visad hänsyn och förståelse!