search
Sök
menu
Meny
Sök

Lockebo VA-förnyelse

Karta över VA-förnyelse Lockebo

Här finns information om VA-arbetet från Ryhovsrondellen till Lockebo, som startade i april 2021. Tredje etappen sträcker sig från Sagaholmsvägen till Lockebo.

Beräknad byggtid är cirka 8 månader.

Hur påverkar det mig?

  • Gång- och cykeltrafik kommer att ledas förbi arbetsområdet
  • Busshållplatserna kan flyttas tillfälligt, för övrigt påverkas busslinjerna inte.
  • När arbete pågår på Barnarpsvägen kommer framkomligheten vara begränsad. Välj gärna alternativa vägar om möjligt.

Vad är det som ska göras?

Vattenledning för dricksvatten, brandposter och ventilkammare.

Tidsplan?

Projektet beräknas pågå under 1 år, det vill säga från april 2021 till december 2021.

Varför?

Detta gör vi för att säkerställa dricksvattenförsörjningen i Jönköpings Kommun.

Läs mer om VA-förnyelsen