search
Sök
menu
Meny

Råslätt centrum - ombyggnation för busstrafiken

Illustration över nya Råslätt resecentrum.

Under hösten 2020 kommer vi börja bygga om för busstrafiken på Råslätts centrum. Det är en av flera åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken i Jönköping som vi gör tillsammans med Jönköpings Länstrafik.

Vad är det som ska göras?
Busslinje 1, 3, 24 och 27 kommer få nya hållplatser framför Råslätts centrum där det idag är parkering. När allt är klart kommer inga bussar gå ner i garaget. Vid de nya hållplatserna kommer det även byggas laddplatser för de nya elbussarna.

Parkeringsytan framför Råslätt centrum kommer byggas om och istället blir det fler parkeringar väster om nya vårdcentralen och i garaget. Vid infarten till Råslätt centrum kommer vi bygga busskörfält och förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Trivseln och tryggheten kommer att förbättras genom bland annat bättre belysning, växtlighet, sittbänkar och hållplatser som skyddar mot regn och vind. Se illustrationen på baksidan!

Varför gör vi detta?
Vi utvecklar Råslätt resecentrum för att fler ska tycka att det är tryggt, trevligt och enkelt att åka buss. När allt är klart kommer det bli tätare turer med tysta elbussar – bra både för dig och miljön. Detta är en viktig satsning för Råslätts och Jönköpings utveckling.

Hur kommer du påverkas?
Arbetet görs etappvis för att minska påverkan. Under byggtiden kommer bussarna gå som vanligt från Råslätts centrum. Det blir färre parkeringsplatser, men garaget är öppet som vanligt. En del gång- och cykelvägar påverkas under byggtiden och du kan behöva gå en annan väg än du brukar. I perioder kan framkomligheten för biltrafik påverkas. I söder planerar vi att bygga en provisorisk väg under byggtiden. På norra sidan byggs en ny väg som kommer gå ner i garaget, den befintliga vägen är öppen under tiden.

Varuleveranser kommer kunna ske som vanligt.

Genomförande: september 2020-juni 2021.

Illustration som visar nya Råslätt resecentrum från ovan.

Klicka på bilden för att öppna en större bild.