search
Sök
menu
Meny
Sök

Slottsbron, Skolgatan/Södra Strandgatan

Här får du information om restaureringen av Slottsbron vid Södra Strandgatan.

Bron utgör en viktig länk för framförallt busstrafiken mellan västra och östra delarna av Jönköping.

Vad ska göras?

Bron har haft stora bekymmer med återkommande skador sedan 2011 och vi har sedan dess gjort många mindre reparationer samtidigt som vi gjort flera skadeutredningar där olika alternativ till en större ombyggnation tagits fram. Nu är det bestämt att bron ska restaureras. Det innebär utbyte av brobaneplatta, stålarbeten, räckesarbete och ommålning av hela bron. 

Hur påverkas biltrafiken?

Under hela renoveringen av bron kommer det vara förbjudet för biltrafik på bron, enbart busstrafik kommer vara tillåten eftersom 3 av 4 körfält kommer behöva vara avstängda hela tiden. Busstrafiken kommer då regleras med trafikljus.

Under denna period räknar vi med att det kommer vara stora trafikstörningar och att det blir köer i rusningstrafik. Planera din körning och välj alternativa färdvägar.

Hur påverkas gång- och cykeltrafiken?

Gång- och cykeltrafiken kommer också att påverkas. Det finns idag två GC-banor, en på vardera sida av bron. I nästa etapp (cirka mars-juni 2021) är den södra gång- och cykelvägen avstängd för trafik. I nästa etapp (cirka juni-våren 2022) öppnar den södra och den norra är stängd för trafik.

När kommer arbetet utföras?

Arbetet med bron beräknas vara klar våren 2022.

Kartbild över Jönköping med Slottsbron inringad i rött.

Slottsbron är inringad i rött mitt i bilden.