Slottsgatan, VA-arbete

Kartbild över arbetsområdet. Grön markering: redan färdigställt VA-arbete. Blå markering: kommande VA-arbete. Klicka för större kartbild

Kartbild över arbetsområdet. Grön markering: redan färdigställt VA-arbete. Blå markering: kommande VA-arbete. Klicka för större kartbild

I mitten av augusti 2022 fortsätter arbetet med att lägga nya dagvattenledningar samt byte av spill- och vattenledningar på Slottsgatan. Arbetet är en del av VA-förnyelsen som pågår i Jönköpings kommun.

Omledning av busstrafiken

Under tiden arbetet pågår kommer busstrafiken som går via Slottsgatan att ledas om via Odengatan. Därför kommer ett körfält på Odengatan att behöva stängas av för bilar tillförmån för busstrafiken. Tillfälliga busshållplatser kommer att finnas på Odengatan och Tullportsgatan. Mer information kommer att finns på JLT:s hemsida.

Jlt.se Länk till annan webbplats.

Tidplan

Arbetet startar i mitten av augusti 2022 och beräkas pågå fram till sommaren 2023.

Läs mer om VA-förnyelsen, Östra centrum Länk till annan webbplats.