search
Sök
menu
Meny

Torpa, återställning efter VA-förnyelse

Flera områden har fått nya vatten- och avlopps­ledningar på Torpa. Där VA-arbetena är färdigställda ska nu återställning utföras. 

Vad ska vi göra?

Återställningsarbetet kommer att utföras av de entreprenörer som upphandlats av Jönköpings kommun. Arbetet innebär att vi sätter tillbaka kantsten och skyltar samt lägger ny asfalt på körbanor och gång- och cykelvägar.

De gator som berörs kommer att återställas successivt.

Generell arbetsgång i samband med VA-förnyelsen

  • Kommunens VA-avdelning byter ut vattenledningar
  • Jönköping Energi AB ser över och kompletterar el, fjärrvärme och fiber
  • Entreprenörer återställer gator och gång- och cykelvägar med ny asfalt, kantsten m.m. Asfaltering sker under säsong, vilket innebär ca april – november.

Det här har vi gjort

I flera områden på Söder har kommunen bytt ut de 80-120 år gamla vatten- och avloppsledningarna, och ökat kapaciteten genom separata dagvattenledningar.