search
Sök
menu
Meny

Vill du bli frivillig inom äldreomsorgen?

Vill du ge lite av din tid och bli frivillig? Inom äldreomsorgen har vi många engagerade seniorer som ökar sin livskvalitet genom att ställa upp för andra.

I Jönköpings kommun finns flera träffpunkter för seniorer där du kan bli en värdefull resurs. Du kan få en bonusvän genom att göra en ideell insats i någon av våra väntjänstgrupper.

En frivillig insats kan innebära att:

  • glädja en äldre person genom besök.
  • vara en medarbetare på våra träffpunkter/väntjänster.
  • vara sällskap vid olika former av aktiviteter som äldreomsorgen anordnar.

Allt frivilligt engagemang är ett komplement till den ordinarie verksamheten inom kommunens äldreomsorg.

Du kan också anmäla dig som frivillig hos Frivilligcentralen. Se länk nedan.

Kontakt

Jenny Janeke
Äldrekonsulent
Tfn 036-10 73 86

Ing-Marie Jonsson
Äldrekonsulent
Tfn 036-10 64 63

Maria Dellenbo
Äldrekonsulent
Tfn 036-10 29 38

Kristina Jonsson
Äldrekonsulent
Tfn 036-10 57 68