search
Sök
menu
Meny

Äldredagen, 30 september

Illustration av Rådhusparken med Rådhuset i bakgrunden. Text Äldredagen.

Välkommen till Rådhusparken i Jönköping där vi tillsammans fyller parken och uppmärksammar Äldredagen 2019.

Dag: måndagen 30 september

Tid: kl. 10.00-13.00

Plats: Rådhusparken Jönköping.

Aktiviteter under dagen:

 • DeLa-butiken, Hela Människan är på plats. Vi minskar matsvinnet
 • Bokbilen - välkommen in i bilen från kl. 11.30, som annars besöker 50 platser i kommunen. Via bilen har man tillgång till hela kommuens bokbestånd, information om hjälpmedel som gör läsning enklare.
 • Träffa terapihunden Baxter och se vad han gör en dag på jobbet tillsammans med sin matte Tanja, som arbetar inom hemtjänsten och görskillnad för många genom sina besök.
 • KFUM - berättar om sommarens äldrekollo och sin seniorverksamhet. Triangelklubben medverkar.
 • Prova på friskvårds-qigong
 • Hjälpmedelscentralen välkomnar till rollatorservice
 • Tipspromenad
 • Bäckadalsgymnasiet serverar fika till självkostnadspris
 • Räddningstjänsten - kom och prata om din säkerhet! Vi finns på plats för att samtala om brandskydd i hemmet, brottsförebyggande information, bedrägerier riktade mot äldre, psykisk hälsa och krisberedskap. Du får också möjlighet att testa en handbrandsläckare, se hur en hjärtstartare fungerar och se vad som är bra att ha hemma i en krislåda. Kl 11.00 och kl.12.00 kommer förevisning av släckningar vid köksbrand ske
 • Friluftsrådet - tipsar om natur och rekreation i kommunen samt Kvarteret Ödlan
 • Lokal- och bostadsförsörjningen i kommunen berättar om hur de tänker och planerar kring boende för äldre kl. 10.00-11.30
 • Wetterhälsans vårdcentral berättar om sin äldrevårdsmottagning
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) informerar om och varför det är viktigt att använda cykelhjälm
 • Pensionärsorganisationer
 • Polisen
 • Lokala politiker
 • Anhörigstöd
 • Äldrekonsulenterna
 • Biståndshandläggare
 • Demensteamet - har du frågor om demens? Kom och prata med oss
 • Konsumentrådgivningen "Bra och dåliga erbjudanden - tänk efter före!" Kom och träffa konsumentrådgivarna som ger tips.
 • Arbetsterapeut/sjukgymnast ger råd om balansträning och fysisk aktivitet
 • Folkhälsoutvecklare

Dagen är ett samarbete mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län.