search
Sök
menu
Meny

Globala JKPG

Logotyp med text "Globala JKPG" tillsammans med en destinationsmarkör som innehåller en ring som skiftar i olika färger.

Under 2019 anordnas en rad aktiviteter med de Globala målen i fokus. Vi vill inspirera till att tänka globalt, agera lokalt och bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Under 2019 ingår Jönköpings kommun i ett samarbetsprojekt med biståndsmyndigheten Sida för att bli en Global kommun, Globala JKPG. Vi vill därför öka kunskapen om och intresset för globala hållbara utvecklingsfrågor med extra satsningar under 2019.

Särskilt fokus på aktiviteter runt vecka 40

Aktiviteterna genmförs tillsammans med en rad lokala aktörer. Det bjuds bland annat på utställningar, föreläsningar, diskussioner och uppträdanden.

Här kommer du att kunna läsa om aktiviteterna som uppdateras löpande.

Bakgrund till Globala JKPG

För fyra år sedan enades världens ledare om att anta de Globala målen på FN:s toppmöte i New York. Om elva år ska målen vara uppfyllda. För det krävs handlingskraft på alla nivåer i samhället, såväl globalt som lokalt.

Sveriges kommuner har en viktig roll i detta arbete och därför är Jönköpings kommun med i samarbetsprojektet med biståndsmyndigheten Sida om att bli en Global kommun.

Globala JKPG har som mål att öka kunskapen om och intresset för hur vi alla kan bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Intresset för frågorna är stort. Så många som 8 av 10 svenskar gjorde ifjol livsstilsförändringar eller andra handlingar för att bidra till fattiga länders utveckling, enligt Sidas årliga opinionsundersökning. Genom att bli en Global kommun kan vi stärka engagemanget ytterligare i Jönköping.

Sidas kommunikationsprojekt Globala kommunenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De Globala målen

De 17 Globala målen ska tillsammans utrota fattigdom och skapa jämlika, miljömässigt hållbara och fredliga samhällen. Målen gäller alla och hänger tydligt ihop. Vi ser hur utsläpp i ett land påverkar klimatet i ett annat, ökad tillgång till rent vatten gör att fler barn är friska och kan gå i skolan och våra val som konsumenter påverkar såväl miljön som andras arbetsvillkor.

De Globala målen - agendan för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats