search
Sök
menu
Meny

Glorientering i Stadsparken

Koordinat till glorientering för globala målen 2030 uppsatt på lyktstolpe i Stadsparken i Jönköping

Glorientering är en slags orientering som vill uppmärksamma och skapa nyfikenhet kring de globala målen. Det finns möjlighet att glorientera i Stadsparken i Jönköping.

Sjutton kontrollstationer är uppsatta i Stadsparken i Jönköping. Varje station representeras av ett globalt mål och är försedd med en bokstav. Genom att placera dem i rätt ordning (att koppla ihop ikonen med målsättningen den illustrerar) bildas ett lösenord, kopplat till hållbarhetsarbete.

Globala mål till år 2030

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor.

Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Glorientering är ett sätt att sprida kunskap och öka medvetenheten kring de globala målen.

Jönköpings kommun gör detta i samverkan med globalamalensverige.se.