search
Sök
menu
Meny

Nära till bra mat

Kossor.

Jönköpings kommun och Region Jönköpings län bjuder till möte med livsmedelsaktörer för att diskutera Jönköpingsområdet förutsättningar för bra mat

Vi har unika möjligheter att miljö- och klimateffektivt producera bra och hållbar mat. Vi vill lägga en grund för dialog och nätverk mellan livsmedelsaktörerna i Jönköpings kommun som kan skapa handlingskraft. Dagen kommer att ge kunskap om den regionala livsmedelsstrategin. Vi kommer att prata om nuläget kring vår lokala mat, synliggöra behov, utmaningar och gemensamma möjligheter samt låta oss inspireras av goda exempel! 

Målgrupp: Alla som vill att vi ska producera och konsumera mer lokal mat i Jönköpingsområdet. Mötet vänder sig till primärproducenter, destinationsutvecklare, restauranger, livsmedelsbutiker, hotell, livsmedelsförädlare, grossister, upphandlare, politiker, kostchefer, räddningstjänsten, skolor, högskolor och övriga som är intresserade av vår lokala mat!

Var: Kulturhuset Spira, Kulturgatan 3, Jönköping.

När: Nytt datum är onsdag 7 oktober 2020 klockan 12.00.

Till anmälanlänk till annan webbplats

Konferensen är kostnadsfri