search
Sök
menu
Meny

28 november Evidensbaserad utveckling – bortom urbana anekdoter

Hur byggs en stad? Joakim Forsemalm och Magnus Johansson
berättar hur vi kan arbeta med stadsutveckling tillsammans
med vetenskaplig kunskap och vardagskunskap hos boende
och verksamma i städer.

Joakim Forsemalm, docent i etnologi vid Radar arkitektur & planering , Göteborg.

Det handlar om ett kunskapspussel som läggs, där varje bit är lika viktig för att kunna ta rätt beslut för hur städer skall utvecklas i framtiden.

Joakim Forsemalm,
docent i etnologi vid Radar arkitektur & planering , Göteborg.

Magnus Johansson, filosofie doktor i pedagogik, har i över
20 år undervisat och forskat på frågor som rör hållbar stadsutveckling.

Tid: Torsdag den 28 november, kl 11.30–13.00
Plats: Kv Ödlan, Syrgasvägen 7

Anmäl dig senast 25 november via länken nedan.

Magnus Johansson, filosofie doktor i pedagogik, har i över 20 år undervisat och forskat på frågor som rör hållbar stadsutveckling.