search
Sök
menu
Meny

Suicidpreventiva veckan - psykisk hälsa i fokus 9-13 september 2019

Suicidpreventivas symbol i gult band på lila botten

Suicidpreventiva veckan 9-13 september 2019 finns för att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid. Under veckan lägger vi fokus på viljan att må bra, hälsa och att inte vara ensam.

I Sverige tar ca 1500 personer sitt liv varje år, 4 personer/dag, en siffra som kan minskas radikalt. Genom att belysa ämnet och anordna aktiviteter för att undvika ensamhet, våga prata om det och vara en medmänniska så anordnas Suicidpreventiva veckan. Finessen med en veckan är att alla ska kunna hitta något som passar oavsett intresse och framförallt att slippa sitta ensam. Veckan är öppen för alla att delta i.

Målet med veckan: 

  • Få fler att våga fråga och veta hur man gör sedan.
  • Uppmärksamma hälsan och finna ny inspiration till att må bra.
  • Genomföra ett antal gratis frukost-/lunchmöten kring ämnet på företag och organisationer.

Vill ni bidra med något under Suicidpreventiva veckan?

Den här veckan bygger på samverkan mellan aktörer och tanken är att vi hjälps åt att skapa ett bra innehåll riktat mot allmänheten. Vi vill därför bjuda in er till att medverka under den här veckan. Förslag på aktiviteter kan vara evenemang av olika slag, musik, dans, körsång och föreläsningar etc. Allt ska vara öppet för allmänheten. Region Jönköping län och Jönköpings kommun samordnar och marknadsför veckans innehåll, ni står för arrangemangen. Kontakta någon av våra kontaktpersoner om du vill veta mer eller delta på något sätt.

Förslag på aktiviteter:

  • Frukost-/lunchmöten (prata om ämnet under en frukost/lunch, räddningstjänsten kan komma ut och hjälpa till)
  • Cafékvällar
  • Promenera tillsammans i grupp (med hund, utan hund)
  • Seminarier
  • Musik, dans, körsång
  • Prova-på-aktivitet

Programmet för Suicidpreventiva veckan hittar du så småningom under länkar.

Suicidpreventiva veckan arrangeras av bland annat Jönköpings kommun, Region Jönköpings län, SPES och Svenska kyrkan.

Kontakt

Elin Isfall
Jönköpings kommun
Tfn 036-10 70 05

Veronica Ottosson
Region Jönköpings län
Tfn 010-243 50 38

Josefin Strand
Jönköpings kommun
Tfn 036-10 20 05