search
Sök
menu
Meny

Bidrag till föreningar och organisationer

Föreningslivet, andra organisationer och privatpersoner kan söka bidrag och annat stöd från kultur- och fritidsförvaltningen. Vissa bidrag kan sökas för den kontinuerliga verksamheten, andra för mer specifika syften.

Det finns flera typer av bidrag som föreningslivet kan söka, beroende på föreningens inriktning och aktiviteter. Varje år söker flera hundra föreningar inom skilda verksamheter – som idrott, religiösa, scouter och föreningar för personer med funktionsnedsättning med flera – bidrag av kultur- och fritidsförvaltningen.

I dokumentet Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd finns villkor till större delen av bidragen. Dokumentet hittar du längre ned på sidan under Dokument.

Den kompletta listan över de kommunala bidragen finner du på webbsidan Kommunala bidrag till föreningar. Se länk i menyn.

Föreningar har också möjlighet att söka statliga bidrag eller bidrag från andra organisationer. Mer om det under menyrubriken Statliga bidrag och andra bidrag till föreningar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp