search
Sök
menu
Meny

Föreningsportal

Kultur- och fritidsförvaltningen lanserar ett nytt program för hantering av bidrag och närvaroregistrering 1 mars.

Ansökan om aktivitets- och driftbidrag m.fl. bidrag för föregånde års verksamhet, ska precis som tidigare göras senast 1 mars. Notera att 2018 är det en förskjutning på två veckor, det innbär att 15 mars är sista dag för ansökan.

För en komplett ansökan ska verksamhetsberättelse (undertecknad av styrelsens ordinarie ledamöter), resultat- och balansräkning, revisionsberättelse (undertecknad av revisor), verksamhets-plan, budget och årsmötesprotokoll (undertecknat) lämnas. Dessa handlingar ska lämnas en vecka efter föreningens årsmöte, om tidpunkten för årsmötet är senare än 1 mars.

Söka bidrag

Innan ansökan om bidrag i den nya e-tjänsten Föreningsportal påbörjas måste föreningen ha tillgång till uppgifter om:

  • Antal medlemmar
  • Deltagartillfällen/sammankomster (vi återkommer kring hantering av verksamhet/närvaro)
  • Kostnader för lokaler och anläggningar

Aktivitetsbidrag och driftbidrag

Ansökan görs i Föreningsportalen.

Länk till Föreningsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inloggning

Inloggning i föreningsportalen sker med hjälp av mobilt BankID. För att få tillgång till förenings-portalen krävs att föreningen lämnar in en fullmakt.

Fullmaktshavare föreningsportal 2018öppnas i nytt fönster (pdf, 132.3 kB)