search
Sök
menu
Meny

Söka bidrag till föreningen

Sök bidrag till föreningen direkt på webben.

Ansökan om verksamhets- och lokal- och anläggningsbidrag m.fl. bidrag för föregånde kalenderårs verksamhet, söker föreningen senast 1 mars varje år.

För komplett ansökan ska verksamhetsberättelse (undertecknad av styrelsen), resultat- och balansräkningrevisionsberättelse (undertecknad av revisor), verksamhetsplan och budget lämnas. Dessa handlingar ska lämnas en vecka efter föreningens årsmöte, om tidpunkten för årsmötet är senare än 1 mars.

Söka bidrag

Innan ansökan om bidrag i e-tjänsten "Söka bidrag" påbörjas måste ni ha tillgång till uppgifter om:

  • Antal medlemmar
  • Deltagartillfällen/sammankomster (om föreningen använt Närvaroregistrering på webben för föregående års verksamhet måste uppgifterna vara signerade senast 1 mars)
  • Kostnader för lokaler och anläggningar

Verksamhetsbidrag och Lokal- och anläggningsbidrag

Bidragen söks via tjänsten Söka bidrag.

Söka bidraglänk till annan webbplats

Inloggningsuppgifter

För att kunna söka föreningsbidrag krävs inloggning. Inloggningsuppgifter får föreningen genom att lämna en fullmakt.

Fullmakt för Söka bidragöppnas i nytt fönster (pdf, 322.2 kB)

Ledarutvecklingsbidrag

Bidraget kan sökas direkt anslutning till varje utbildningstillfälle eller för all utbildningsverksamhet under hela året, senast 1 december.

Ledarutvecklingsbidrag, ansökanöppnas i nytt fönster (pdf, 100.7 kB)

Ledarutvecklingsbidrag och Unga ledare, redovisningöppnas i nytt fönster (pdf, 152.8 kB)