search
Sök
menu
Meny

Kontakt för föreningar

Föreningar och kulturorganisationer kan vända sig till kultur- och fritidsförvaltningen.

Jönköpings kommun har ett rikt föreningsliv med många engagerade ledare. För specifika frågor kring föreningens eller organsiationens verksamhet hänvisas till personerna nedan. De hjälper till med generella frågor om bidrag, verksamheter, utbildning etc.

Namn och e-postadress

Telefon

Ansvarsområde

Idriz Bytyci

036‑10 63 97

Allmänna, religiösa, invandrar- samt politiska föreningar. Dessutom bl.a. projekt och inköpsavtal.

Mia Carlsson

036-10 71 07

Idrottsföreningar men också miljö-, projektfrågor och idrottsskola.

Carina Karlzon

036-10 69 34

Idrottsföreningar men också frågor som berör spontanidrottsytor, ledarvård, folkhälsa, projekt- och arrangemangsfrågor och idrottsskola.

Pierre Oksanen

036-10 69 46

Handikapp-, scout- och nykterhetsföreningar, sociala föreningar och unga örnar. Dessutom bl.a. hemsida, IT-frågor och utredningar som berör föreningslivet.

Christina Forsmark

036-10 66 92

036-10 66 93

Kulturföreningar och kulturorganisationer