search
Sök
menu
Meny

Närvaroregistrering för föreningar

Föreningar som söker aktivitetsbidrag från Kultur- och fritids-förvaltningen måste hantera sin närvaroregistrering digitalt

Föreningar som får bidrag utifrån verksamhetens omfattning, ska registrera närvaro i Kultur- och fritidsförvaltningens föreningsportal. Föreningar som använder IdrottOnline (IOL) eller annat digitalt program som är kompatibelt med IOL, slutför registrerad närvaro i IOL.

Föreningen ska dessutom bocka för i IOL att kommuen får hämta föreningens kommunfiler i IOL. Kultur- och fritidsförvaltningen gör sedan en automatisk överföring av uppgifterna efter 15 mars varje år.

Övriga föreningar

Övriga föreningar ska använda Kultur- och fritidsförvaltningens föreningsportal.

Inloggning

Den nya föreningsportalen kräver inloggning med BankID. Det innebär att varje bidragsberättigad förening ska utse föreningsadministratör som får föreningens fullmakt, att ansvara för bidragsansökningar och övriga uppgifter i föreningsportalen.

Fullmakt ansöks via blankett,  fullmaktsblanketten finns under dokument längre ner på sidan och under Blanketter i Självservice.

Utsedd person loggar in i föreningsportalen med hjälp av mobilt BankID och via den egna föreningssidan kan föreningen sedan enkelt följa sina bidragsärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera föreningsadministratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.