search
Sök
menu
Meny

Bidrag till landsbygdsutveckling

Jönköpings kommun erbjuder stöd till föreningar och organisationer för att utveckla landsbygden

Människors behov av mötesplatser är stort. Att utveckla mötesplatserna i landsbygderna, såsom butiken, kyrkan eller fotbollsplanen, är därför viktigt. En mötesplats är en plats där man kan träffa människor med olika ålder, bakgrund och sysselsättning. Föreningarna ansvarar för flera av dessa mötesplatser och bidrar till folkhälsan i kommunen. Många av landsbygdernas föreningar
såsom företagarföreningar, idrottsklubbar, byalag och hembygdsföreningar är också viktiga diskussionspartners i kommunens arbete med olika landsbygdsfrågor.

Villkor för stöd

Insatser ska primärt gå till föreningar som verkar i landsbygderna. Stöd kan också gå till föreningar i tätort om insatsen på ett tydligt sätt även inkluderar människor eller aktiviteter i landsbygderna.

Stöd ges till särskilda satsningar, projekt och investeringar och alltså ej för löpande ordinarie verksamhet (såsom aktivitetsbidrag).

Om insatsen bedöms kunna få stöd från t.ex. Leader eller investeringsstöd från Jordbruksverket ska det kommunala stödet användas tillsammans med dessa stöd.

Vid behov av prioritering ska stöd ges till insatser som gynnar perspektiv kring jämställdhet, mångfald och mänskliga rättigheter.

Hur går det till?

Ansökan sker via blankett som finns nedan under rubriken Dokument eller via Föreningsportalen (gäller bidragsberättigade idrotts- och fritidsföreningar). Ansökningar tas emot löpande och beslut sker via beslutsmöten månadsvis. Minsta stöd är 5.000kr och högsta stöd är 100.000 kr.

Kontaktuppgifter

Martin Funck, martin.funck@jonkoping.se 036-10 50 00