search
Sök
menu
Meny

Blanketter och formulär till kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag till föreningar

Kultur- och fritidsförvaltningen har bytt IT-stöd för hantering av bidrag, bokning och närvaroregistrering. Det innebär en del förändringar, bl.a. försvinner ett antal blanketter.

Kulturföreningar - ansökan 2019

För kulturföreningar kommer övergång till användning av den digitala föreningsportalen att ske vid senare tillfälle. Kulturföreningarna kommer att få information om detta när det blir aktuellt och när fullmakt från respektive kulturförening behövs.

För ansökan om bidrag 2019 gäller reglerna för Föreningsbidrag till kulturföreningar och Kulturbidrag. Kulturföreningarna ansöker om dessa bidrag på blankett på samma sätt som tidigare år.

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund

Föreningsportal - gäller inte kulturföreningar

Införande av nytt IT-stöd innebär att ett antal ansökningsblanketter tagits bort från denna sida, kvar finns vissa redovisningsblanketter.

Bidragsberättigad förening ska utse en föreningsadministratör och fylla i en fullmaktsblankett. Föreningsadministratören får sedan tillgång till den nya föreningsportalen och kan via den enkelt följa sina ärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera föreningsadministratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.

Önskar Ni skicka redovisningsblanketterna digitalt, mejla till kff@jonkoping.se. Notera att blanketten måste vara komplett inklusive underskrifter.

Lovbidrag

Bidraget stödjer föreningar och andra sammanslutningar som genomför utåtriktade aktiviteter under vinter-, påsk-, sommar- och höstlov. Anmälan av lovaktivitet görs via webbformulär som öppnas cirka sju veckor för aktuellt lov.

Redovisning görs i föreningsportalen. Fullmakt till föreningsportalen krävs, blankett finns under dokument på denna sida.

Föreningar som inte erhåller ordinarie bidrag av Kultur- och fritidsförvaltningen, kan bli aktuella för bidrag om aktiviteten godkänns av Kultur- och fritidsförvaltningen. Redovisning sker i dessa fall på blankett som finns under dokument på denna sida.

Föreningsportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Årets Ungdomsledare

Årets ungdomsledare syftar till att uppmärksamma ideella ungdomsledare, oavsett ålder.

Läs mer om årets ungdomsledare här