search
Sök
menu
Meny

Blanketter till kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag till föreningar

Kultur- och fritidsförvaltningen har nu bytt till ett nytt system för hantering av bidrag, bokning och närvaroregistrering. Det innebär en del förändringar, bl.a. försvinner de flesta blanketterna.

Det innebär att ett antal ansökningsblanketter tagits bort från denna sida, kvar finns dock vissa redovisningsblanketter för några av bidragen.

Varje bidragsberättigad förening ska utse föreningsadministratör och fylla i en fullmaktsblankett. Föreningsadministratören får sedan tillgång till den nya föreningsportalen och kan via den egna föreningssidan enkelt följa sina ärenden och hantera de olika funktionerna. En förening kan ha en eller flera föreningsadministratörer och samtliga måste ha tillgång till mobilt BankID.

Kvarvarande blanketter är i huvudsak redovisningsblanketter som går att använda tillsvidare. Önskar Ni skicka blaketten digitalt, mejla till kff@jonkoping.se. Notera att blanketten måste vara komplett inklusive underskrifter.

Kulturföreningar - ansökan 2018

För kulturföreningar kommer övergång till användning av den digitala föreningsportalen att ske vid senare tillfälle. Kulturföreningarna kommer att få information om detta när det blir aktuellt och när fullmakt från respektive kulturförening behövs. För ansökan om bidrag 2018 gäller reglerna för Föreningsbidrag till kulturföreningar och Kulturbidrag. Kulturföreningarna ansöker om dessa bidrag på blankett på samma sätt som tidigare år.