search
Sök
menu
Meny

Statliga bidrag och andra bidrag till föreningar

Förutom bidrag från Jönköpings kommun finns möjlighet att söka statligt bidrag, Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) eller bidrag från andra organisationer och institutioner.

Idrottsföreningar kan söka bidrag från Riksidrottsförbundet (RF), bland annat Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) avsett att stödja ungdomsverksamheten 7-25 år. För mer information om regler och förutsättningar, se länk till IdrottOnline nedan. Alla föreningar som närvaroregistrerar via IdrottOnline kan även registrera via mobiltelefon.

För övrig information om Riksidrottsförbundet (RF) besök RF:s hemsida, se länk nedan.

Respektive riksförbund har själva rätt att bestämma över regler för statligt stöd. Kontakta ert riksförbund för besked.

Flera riksförbund får bidrag via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. För mer information, besök myndighetens hemsida, se länk Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor nedan eller kontakta föreningens riksförbund.

Närvarokort att fylla i för hand

Traditionella närvarokort - att fylla i för hand - finns nedan. Närvaron i underlagen måste dock i efterhand registreras digitalt i IdrottOnline eller kommunens Föreningsportal.