search
Sök
menu
Meny

Bidrag till kulturföreningar och studieförbund

Kultur- och fritidsnämnden kan bevilja kulturbidrag till kulturföreningar och studieförbund.

Vi har antagit nya relger för bidrag till kulturföreningar. De föreningar som är berörda har fått ett brev eller e-post med information. Informationen skickades ut 2020-02-21.

Bidrag till kulturföreningar för arrangemang och projekt - Tillfälliga regler med anledning av Corona covid-19

För vad?
Kulturarrangemanget/kulturprojektet ska äga rum i Jönköpings kommun, samt ha ett publikt allmänintresse. Bidrag kan t.ex. beviljas för extra kostnader för att genomföra arrangemang digitaltalt eller liknande. För verksamhet som vänder sig till barn och ungdom krävs drogfrihet.
Bidrag beviljas inte till intern föreningsverksamhet, stämmor eller liknande verksamhet, inte heller till välgörenhetsarrangemang, insamlingar, eller kulturprogram i samband med politiska opinionsmöten och liknande.

Vilka kan söka?
Ideella kulturföreningar med säte i Jönköpings kommun. Sökande förening ska vara huvudarrangör/projektägare för den verksamhet bidrag söks för. Bidrag beviljas inte för medverkan i andra arrangörers evenemang.
Bidrag beviljas inte till föreningar som beviljats långsiktigt verksamhetsbidrag för 2020, studieförbund, institutioner och liknande vilka får bidrag från annat anslag, stiftelser, företag, ekonomiska föreningar eller till annan kommunal förvaltning, ej heller till samarbetsverksamhet där dessa är huvudarrangörer.

Ansökan – Bilagor
Ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta på www.jonkoping.se. Föreningens senaste verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning bifogas ansökan.

Pdf att fylla i för att söka bidraget (pdf, 443.1 kB)

Bidrag till kulturföreningar för arrangemang och projekt, regler och villkor (pdf, 229 kB)

Kulturbidrag med fokus på kulturverksamhet

Gäller till och med 30 juni. Ansökningstiden har gått ut.

Hyresbidrag - Jönköpings Teater

Gäller till och med 30 juni. Ansökningstiden har gått ut.

Föreningsbidrag till kulturföreningar

Föreningsbidrag till kulturföreningar gäller inte från och med 2020. Ingen ansökan ska skickas in före 1 mars.

Bidrag till studieförbund

Kultur- och fritidsnämnden fördelar ett årligt anslag till de studieförbund som bedriver verksamhet i Jönköpings kommun och som är bidragsberättigade till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier. Reglerna för kommunbidrag till studieförbund är uppdelat i två delar: grundbidrag och rörligt bidrag. Sista ansökninsdag är den 2 maj.

Kommunbidrag till studieförbund 2020, ansökan och regler (pdf, 229 kB)