Bidrag och stöd till föreningar och studieförbund

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Jönköpings kommun har ett rikt föreningsliv. Föreningar och liknande organisationer kan få bidrag och annat stöd från kommunen.

I kommunen finns hundratals föreningar. Några kommunala förvaltningar har mycket kontakter med föreningslivet, bl.a. kultur- och fritidsförvaltningen. Det kan gälla frågor om exempelvis utbildning, verksamhetsutveckling, bidrag eller annat stöd till:

 • Idrottsföreningar
 • Religiösa föreningar
 • Scoutföreningar
 • Invandrarföreningar

Det kan gälla också frågor om exempelvis bidrag till kulturverksamhet till:

 • Dansföreningar
 • Filmföreningar
 • Konstföreningar
 • Musikföreningar
 • Teaterföreningar
 • Hembygdsföreningar
 • Studieförbund

Föreningsregister

Jönköpings kommun har samlat kontaktuppgifter till ca 400 föreningar i ett föreningsregistret. Saknar du någon förening, hör av dig!

Att bilda en förening

I foldern "Att bilda en förening" får du lära dig hur man skriver protokoll, söker bidrag, skriver stadgar, väljer styrelse med mera.

Söka bidrag

I menyn under "Bidrag till föreningar" samt "Kulturbidrag" finns information om hur du söker bidrag.

Service och nyheter

Nyheter

 1. Svenskt teckenspråk som modersmålsundervisning

  Elever som är barn till döva/hörelskadade föräldrar har nu möjlighet till modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk.

 2. Tyck till om digital översiktsplan 2015

  Nu kan du tycka till om kommunens förslag till hur kommunen ska utvecklas. Det är dags för samråd om den nya översiktsplanen.

 3. Dialog om trygghet i ditt område

  Just nu, under veckorna 16 och 17, frågar Polis och kommun medborgarna om trygghet och lokala problem. Svaren kommer att ligga till grund för Polisens och kommunens arbete med att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00