search
Sök
menu
Meny

Fiskarter i Munksjön – Rocksjön

Under 2009 gjordes en provfiskning av Munksjön. Den visade på hög biologisk reproduktion, dvs. mycket fiskyngel.

Provfiskningen visar en låg andel fiskätande aborrfiskar och en hög andel karpfisk som mört, braxen och björkna. Där fanns en stor mängd fiskyngel, vilket visar att reproduktionen fungerar. Diagrammet visar hur mycket som fanns av varje fiskart i % vid provfisket. Proportionerna är ungefär desamma i Rocksjön.

Diagram över fiskarter i Munksjön och Rocksjön

Kontakt

Jenny Kanerva Eriksson
Limnolog/miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 55