search
Sök
menu
Meny

Munksjön - Rocksjön, regler vid fisketävlingar

Två män fiskar med metspö i Hamnkanalen mitt i Jönköping

Ska du ordna en fisketävling i Munksjön eller Rocksjön? Då gäller särskilda regler. Om du följer punkterna behöver inte varje deltagare ha ett personligt fiskekort.

 • Anmäl till miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid (3 veckor) att en tävling ska genomföras. Arrangören ska lämna uppgifter om kontaktperson (namn och telefon), datum för tävlingen och var de tävlande ska fiska. 
 • Ansvarig för fisketävlingen (=kontakperson) ska se till att alla som tävlar har kun-skap om fiskereglerna, att dessa följs och att uppgifter om de tävlande samlas in.
 • Senast 3 veckor efter att tävlingen genomförts ska uppgifter om namn, adress, telefon, kön och ålder på de tävlande lämnas in till miljö- och hälsoskyddskontoret.
 • Vi tar också gärna emot uppgifter om (frivilligt): 
  – Fångade arter som inte ska fångas
  – Synliga tecken på sjukdom på fisken
  – Fiskeresultat med maxvikt av fiskearterna
  – Något annat som ni tycker kommunen bör känna till


Kontakt

Jenny Kanerva Eriksson
Limnolog/miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 55