search
Sök
menu
Meny

Märkning av gädda i Munksjön

Det pågår ett projekt där vi märker gäddor i Munksjön-Rocksjön. Det sker i samarbete med lokala fiskeklubbar, Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet för Munksjön-Rocksjön.

En stor gädda med märkning.

Syftet med projektet är att få bättre kunskap om

  • gäddans biologi
  • gäddans rörelsemönster under årstiderna i Munksjön
  • hur gäddan påverkas av fångst och återfångst (sk. Catch and Release)

Har du fångat en märkt gädda – tala om det för oss!

Fiskar du i Munksjön eller Rocksjön och fångar en gädda med ett rött långsmalt märke under ryggfenan ingår deni projektet Pike-reg Munksjön. För att nå bästa resultat är det viktigt att vi får information om detta och att gäddan släpps tillbaks igen. Med din hjälp lär vi oss mer om Munksjöns gäddor, vilket är av stor betydelse för ett hållbart fiske och en god fiskevård!

Om du fångar en märkt gädda är det viktigt att du

  • Hanterar gäddan varsamt vid upptag och avkrokning
  • Försöker minimera tiden för luftexponering (tiden mellan upptag i båt/på land och återutsättning i vattnet), så långt det är möjligt.
  • Noterar numret (5 siffror) i ytterkanten på märket och sätter tillbaka gäddan i vattnet!
  • Om möjligt även noterar fiskens storlek (längd och vikt) samt när (datum), var (fångstplats) och hur (bete och fiskesätt) fångsten gjordes.
  • Kontaktar och rapporterar till Länsstyrelsen, se kontaktuppgifter nedan.

Se gärna efter om gäddan har några fysiska skador eller verkar slö. Sätt sedan försiktigt tillbaka fisken i vattnet och lägg märke till hur den återhämtar sig vid utsättningen. Om gäddan måste avlivas, spara märket, men notera uppgifterna ovan på samma sätt.

Hantera fisken varsamt

I Sverige finns gamla etiska och kulturella värderingar om rättigheter mot djur. För fiskare gäller skyldighet att följa de regler som finns enligt djurskyddslagen samt de som fiskevårdsområdet har fastställt bl.a. angående hantering av fisk. Gäddan mår mycket bättre om tiden mellan upptag i båt/på land och återutsättning i vattnet är så kort som möjligt. Fiskmärkning är en form av djurförsök och för att märka fisk behövs ett godkänt tillstånd av djuretiska nämnden. Länsstyrelsen innehar godkänt tillstånd för detta och de som utför märkningen har genomgått märkningskursen som tar upp hur fisk skall hanteras för att inte fara illa.

Kontakta och rapportera till länsstyrelsen

Michael Bergström
Tillsynsman, Märkning
Fiskeenheten
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tfn 010-223 63 52

Daniel Rydberg
Projektsamordnare
Fiskeenheten
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Tfn 010-223 63 59