search
Sök
menu
Meny

Junebäckens gröna stråk

Junebäckens gröna stråk går från Vattenledningsparken till Friaredalen. Stråket består av parker och tätortsnära natur. Kommunen har tagit fram en utvecklingsplan för det gröna stråket med fokus på friluftsliv, rekreation och naturvärden. 

Junebäckens gröna stråk har två större parker, Friaredalen och Vattenledningsparken. Grönområdena däremellan är kvartersnära skogar och mindre parker. Utmed hela stråket går gångvägar och stigar.

Junebäcken är kulverterad från Friaredalen till utloppet i Vättern vid Talavid. Den är stadens lågpunkter och kulverten tar hand om dagvattnet. Bäcken har sina källflöden i Vattenledningsområdet.

Junebäcken har en central betydelse för staden, bland annat har staden fått sitt namn från bäcken. En period från 1864 till 1950-talet gav Junebäcken kranvatten åt den gryende staden.

Junebäcken är ett av många gröna stråk. Andra exempel är Dunkehallaån i Jönköping och Östra Vätterbranten i Huskvarna. För hela grönstrukturen se kommunens grönstrukturplan.