search
Sök
menu
Meny

Servicegaranti, lekplatser

Servicegarantin ska förtydliga innehållet i tekniska kontorets tjänster och service gentemot kommunens invånare. Parkverksamheten ser till att våra lekplatser är trygga.

Lekplatser – trygga


Vårt löfte:

För att ditt barn ska kunna komma till en trygg lekplats lovar vi att se till lekplatserna i Jönköpings stadspark, i Friaredalen och på Kålgården varje dag. Övriga lekplatser ser vi över en gång per vecka. Enkla åtgärder utför vi omgående.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Lekplatser – redskap


Vårt löfte:

För att ditt barn ska var tryggt med lekredskapen i lekparken lovar vi att kontrollera funktion och säkerhet minst en gång om året.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte


Kontakta Kontaktcenter:

Lekplatser som ska renoveras under 2021

De lekplatser som vi har planer på att renovera under 2021 är:

  • Slåtterängsvägens lekplats i Bankeryd
  • Reflektorgatans lekplats i Jönköping
  • Solringens lekplats i Barnarp
  • Mjölkafållans lekplats i Huskvarna
  • Dalagatans lekplats i Taberg
  • Friaredalens lekplats i Jönköping ingår i fjärrvärmeprojektet och kommer återställas av Jönköpings Energi.