search
Sök
menu
Meny

Servicegaranti, lekplatser

Servicegarantin ska förtydliga innehållet i tekniska kontorets tjänster och service gentemot kommunens invånare. Parkverksamheten ser till att våra lekplatser är trygga.

Lekplatser – trygga

Vårt löfte:
För att ditt barn ska kunna komma till en trygg lekplats lovar vi att se till lekplatserna i Jönköpings stadspark, i Friaredalen och på Kålgården varje dag. Övriga lekplatser ser vi över en gång per vecka. Enkla åtgärder utför vi omgående.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Lekplatser – redskap

Vårt löfte:
För att ditt barn ska var tryggt med lekredskapen i lekparken lovar vi att kontrollera funktion och säkerhet minst en gång om året.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

ska du ringa eller skicka ett e-post till vårt kontaktcenter, se kontaktuppgifter i sidfoten.