search
Sök
menu
Meny

Servicegaranti, lekplatser

Servicegarantin ska förtydliga innehållet i tekniska kontorets tjänster och service gentemot kommunens invånare. Parkverksamheten ser till att våra lekplatser är trygga.

Lekplatser – trygga

Vårt löfte:
För att ditt barn ska kunna komma till en trygg lekplats lovar vi att se till lekplatserna i Jönköpings stadspark, i Friaredalen och på Kålgården varje dag. Övriga lekplatser ser vi över en gång per vecka. Enkla åtgärder utför vi omgående.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Lekplatser – redskap

Vårt löfte:
För att ditt barn ska var tryggt med lekredskapen i lekparken lovar vi att kontrollera funktion och säkerhet minst en gång om året.

Då vill vi att du:
undviker onödig skadegörelse och att du meddelar oss om du ser någon sådan.

Om du tycker att vi inte uppfyllt vårt löfte

ska du ringa 036 10 50 00 eller skicka ett e-post till vårt kontaktcenter .