search
Sök
menu
Meny

Häggebergs lövskogar, förslag till nytt naturreservat

Häggebergs lövskogar är ett vackert lövskogsområde med en vidunderlig utsikt över Vättern. Här planerar kommunen att bilda ett nytt naturreservat för att gynna naturvården och friluftslivet.

Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av naturreser­vatet Häggebergs lövskogar. Skogarna är huvudsakligen lövskogar med äldre bestånd av ek, lind och andra lövträd men här finns också alsumpskogar. I reservatet finns också några mindre betesmarker. Här finns sällsynta växter och djur i form av till exempel den suboceaniska, dvs. maritimt gynnade, dvärgsnigeln och den fuktälskande fjädermossan.

Området är mycket tätortsnära och beläget mellan Jönköping och Bankeryd, söder och sydväst om Trånghalla. Många aktiviteter pågår i området, framför allt vandring, naturvistelser och träning med hundar. Stadsbyggnadsnämnden har godkänt handlingarna i beslut om samråd 2016-02-18, § 53. I framtiden kan bostäder komma att byggas i närområdet, så skogsområdet kommer att bli allt viktigare.

Lite längre ner på sidan hittar du alla handlingar för reservatet. Just nu sammanställer vi synpunkterna och gör vissa förändringar i förslaget. Sedan skickas förslaget till stadsbyggnadsnämnden för godkännande och vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut om bildande.