search
Sök
menu
Meny

Kaxholmens lövskog, förslag till nytt naturreservat

Kaxholmens lövskog är ett mycket kuperat och för friluftsliv och motion flitigt använt lövskogsområde strax intill Kaxholmens samhälle i Skärstaddalen. Kommunen föreslår att området ska bli naturreservat och det kommer då att ansluta till det befintliga statliga naturreservatet Målabråten.

Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag till beslut för bildande av naturreser­vatet Kaxholmens lövskog beläget i Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Området använts flitigt av IK Vistas olika avdelningar för löpning, cykling, skidåkning mm. Här finns höga naturvärden genom den äldre skogen i form av fossila raviner, sällsynta svampar som grönfjällig fjällskivling och ovanliga fåglar som mindre hackspett. Stadsbyggnadsnämnden har godkänt handlingarna i beslut om samråd 2016-03-17, § 140. Strax söder om skogen planeras ett nytt bostadsområde där en antagen detaljplan redan finns..

Lite längre ner på sidan hittar du alla handlingar för reservatet. Just nu sammanställer vi synpunkterna och gör vissa förändringar i förslaget. Sedan skickas förslaget till stadsbyggnadsnämnden för godkännande och vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut om bildande.