search
Sök
menu
Meny

Naturreservatet Rocksjön

Rocksjön sedd från den norra sidan

Inte långt från Jönköpings city finns Rocksjön där kanoter och skyddsvärda fåglar samsas. Rocksjön är biologiskt rik och fin för sportfiske. En spång tar dig genom Rocksjöns vassbälten och kärr.

Vid Rocksjön föder brun kärrhök upp sina ungar, liksom skäggdopping och femtiotal andra fågelarter. Våtmarkerna är en rest av en tidigare kvadratkilometer stor myrmark nära intill och söder om Vättern. Speciella växter som lever kvar är höstspira och svampen trollhand. Rocksjön är också en biologisk hot spot  – en plats med många olika djur och växter – för smådjur t.ex. kärrspindel, snäcklöpare och citronfläckad trollslända.

Naturreservatet Rocksjön ägs och förvaltats av Jönköpings kommun. Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.

Aktuellt just nu

Under sommaren 2016, den 2-6 augusti, gick EM i barfotaåkning av stapeln i Rocksjön. Dispens finns för tävlingen då det normalt inte är tillåtet med motorbåtar i Rocksjön.

Tillägg till föreskrifter som berör kanotverksamheten i Rocksjön har antagits i kommunfullmäktige i reservatets ordningsföreskrifter, C (ingen ändring görs i A- eller B-föreskrifterna där synnerliga skäl krävs enligt Miljöbalken). Överklagande har skett i flera led men i december 2015 fastslogs slutligen de nya föreskrifterna av regeringen. Innehållet i de nya föreskrifterna är:

  1. Paddling är ej tillåten innanför begränsningslinjerna under kanotsäsongen (se karta under Dokument)
  2. Antal tävlingar och tävlingstillfällen begränsas till tre per år varav högst en 1/4 -15/6. Ansökan för högst ytterligare två kan ansökas om till kommunen.
  3. Träningstillfällen begränsas till två per vecka i genomsnitt över säsongen. Träning kan till exempel ske mer än två gånger per vecka pga. väderförhållanden på Vättern eller träningsläger.


Djur- och växtlivet vid Rocksjön

Reservatet Rocksjön är 79 ha stort, beläget mitt i Jönköping och bildades 2010. Förutom klarvattensjön Rocksjön finns här värdefulla våtmarker, sumpskogar och ett mycket rikt djur- och växtliv. Här finns utter, bäver, brun kärrhök och Sveriges största spindel, större kärrspindel.

Nu pågår ett Lokalt Naturvårdsprojekt som drivs av Naturskyddsföreningen i Jönköping. Där inventeras småkryp i John Bauers park för att påvisa de stora naturvärdena. Projektet ska avslutas 2016. Under 2009 gjordes inventeringar av småkryp, lavar och mossor samt en limnologisk undersökning inför reservatsbildandet.

Friluftsliv vid Rocksjön

Området runt Rocksjön är mycket viktigt för rekreation, friluftsliv och sportverksamhet. Kanotverksamhet pågår framför allt under årets varmare period och här arrangeras större löpevenemang som Vårruset runt Rockjön. Guidningar och undervisning sker kontinuerligt. Under 2009 gjordes en rapport om utveckling av sport- och rekreationsvärden.

Fågel-/kanottorn vid Rocksjön

I mars 2011 invigdes de nya tornen som är kombinerade fågeltorn och kanotstarttorn. De är i princip belägna på samma plats som de gamla starttornen för kanoternas 500 och 1000-metersbanor. De har tillkommit på initiativ av Jönköpings kommun med finansiering från kommunen, Länsstyrelsen, Jönköpings Fågelklubb samt Jönköpings och Huskvarna kanotklubbar. Projektet var ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA-projekt).

Tornen är belägna vid Kalmar udde på sjöns västsida och längst söder i sjön och är anpassade för rörelsehindrade på våning ett. Ta en tur å spana efter fåglar eller kanoter.

Audioguide Rocksjön - lyssna på information om djur, natur och friluftsliv

Det finns skyltar längs cykelbanan och spången vid14 stationer runt Rocksjön. Här kan du scanna in en QR-kod med din mobil eller padda och sedan lyssna på ljudfiler och se bildspel med foton med anknytning till vad som sägs. Lyssna på en geolog, en ekolog, en friluftsstrateg, en ornitolog eller en reservatsförvaltare. Du kan också lyssna och titta via hemsidan, se länk nedan.