search
Sök
menu
Meny

Naturreservatet Rosenlunds bankar

Sandbank vid Rosenlundsbankarna.

Rosenlunds bankar är en 35 meter hög och 2 kilometer lång erosionsbrant som kan ses på långt avstånd och är ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden.

De branta strandbrinkarna ger boplats för backsvala och du kan också se strandskata på Elmiafälten. De 30 meter höga sandbankarna skapades när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan och består av isälvssand, lera och moränlera. Naturreservatet skyddar den geologiska formationen och erosionsprocessen som pågår alltjämt. Stranden förflyttas cirka 20 meter söderut på 100 år. Strax intill i Huskvarnaviken finns kulturhistoriska, marinarkeologiska fornlämningar.

Naturreservatet Rosenlunds bankar ägs och förvaltats av Jönköpings kommun. Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.