search
Sök
menu
Meny

Kaxholmens lövskog, förslag till nytt naturreservat

Cyklar mountainbike i lövskog.

Kaxholmens lövskog är ett kuperat lövskogsområde strax intill samhället Kaxholmen i Skärstaddalen. Jönköpings kommun föreslår att området ska bli naturreservat. Lämna dina synpunkter senast 30 juni 2020.

Området är beläget i Biosfärområde Östra Vätterbranterna, strax öster om Kaxholmens tätort. Kommunen föreslår att området ska bli naturreservat för att bevara natur- och friluftsvärdena. Det kommer då att ansluta till det befintliga statliga naturreservatet Målabråten. Området är 33,4 hektar stort och marken ägs i sin helhet av Jönköpings kommun.

Området används flitigt av IK Vistas olika avdelningar för löpning, cykling och skidåkning. På senare tid har flera nya MTB-cykelbanor anlagts eftersom intresset är mycket stort för cykling. Här finns höga naturvärden genom den äldre skogen i form av fossila raviner, sällsynta svampar som grönfjällig fjällskivling och ovanliga fåglar som mindre hackspett.

Ett förslag till reservat var på remiss 2016 och nu i april 2020 finns ett nytt delvis förändrat förslag vilket skickas ut på nytt till markägare, sakägare (som till exempel har ledningar som går i området), de som svarade på remissen 2016 samt andra berörda för att få in eventuella ytterligare synpunkter.

Strax söder om skogen har ett nytt bostadsområde snart färdigställts, med både villor och flerbostadshus samt en ny förskola. Detaljplanen fastställdes 2015. Diken och en ny naturlekplats kommer att konstrueras strax nordöst om området, i skogen. Den delen fanns med i det tidigare förslaget men kommer inte att tas med i det nya reservatsförslaget. Däremot utökas ytan i ravinen mot nordväst så i slutändan blir områdets storlek ungefär som i tidigare förslag.

Nu kan du också ge dina synpunkter på det nya förslaget till kommunen.

Lämna synpunkter

Skicka in dina synpunkter senast 30 juni 2020.

E-post: stadsbyggnad@jonkoping.se

Post: Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping