search
Sök
menu
Meny

Kaxholmens lövskog, förslag till nytt naturreservat

Kaxholmens lövskog är ett kuperat lövskogsområde strax intill samhället Kaxholmen i Skärstaddalen. Jönköpings kommun föreslår att området ska bli naturreservat.

Området har mycket höga naturvärden. Kommunen föreslår att området ska bli naturreservat för att bevara natur- och friluftsvärdena och det kommer då att ansluta till det befintliga statliga naturreservatet Målabråten. Området är 32 hektar stort.

Jönköpings kommun arbetar med att ta fram ett nytt förslag till beslut för bildande av naturreser­vatet Kaxholmens lövskog beläget i Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

Området använts flitigt av IK Vistas olika avdelningar för löpning, cykling, skidåkning mm. På sistone har flera nya MTB-cykelbanor anlagts då intresset är mycket stort för cykling. Här finns höga naturvärden genom den äldre skogen i form av fossila raviner, sällsynta svampar som grönfjällig fjällskivling och ovanliga fåglar som mindre hackspett.

"Ett förslag till reservat var på remiss 2016, men våren 2020 kommer
ett nytt delvis förändrat förslag att ha tiagits fram och skickas ut på nytt
till berörda för att få in eventuella ytterligare synpunkter.

Strax söder om skogen har ett nytt bostadsområde snart färdigställts, med både villor och flerbostadshus samt en ny förskola. Detaljplanen fastställdes 2015.

Diken och en ny naturlekplats kommer att konstrueras strax nordöst om området, i skogen. Den delen fanns med i det tidigare förslaget men kommer inte att tas med i det nya reservatsförslaget. Däremot utökas ytan i ravinen mot nordväst så i slutändan blir arealen ungefär densamma som i tidigare förslag.