search
Sök
menu
Meny
Sök

Odla i staden, stadsodling och kolonilotter

Stadsodling och kolonilotter ökar andelen närodlade livsmedel, främjar hälsa och friluftsliv, tar till vara kreativitet och kunskap samt skapar en mer attraktiv, grön kommun.

Kolonilotter

Ett dussintal föreningar hyr mark av kommunen, för att använda till kolonilotter.

Alla koloniföreningar med kontaktuppgifter

Stadsodling

Staden är på många sätt en gynnsam odlingsplats. Det är varmare med längre odlingssäsong och att gynnsamma mikroklimat kan bildas i skyddade lägen där till och med exotiska växtslag kan trivas. Stadsodling har många fördelar.

Det finns många olika anledningar till att stadsodla. Det kan vara i dekorativt syfte, där balkongen, gatan eller kvarteret blir mer grönskande. Det kan vidare vara för att odla livsmedel för eget bruk, för att sälja på torget, använda i en restaurang eller för att utbilda elever om självhushåll.

Vem?

Stadsodlingar kan drivas av exempelvis privatpersoner, grupper, grannar, bostadsföreningar, företag, äldreboenden eller skolor. Även de som inte har egen mark, trädgård eller annat kan stadsodla, t ex på gemensamma utrymmen.

Var?

Du kan odla på din balkong, på innergården tillsammans med grannarna, eller på en mer allmän plats. Du behöver först tala med markägaren. Därefter kan det röra sig om fritt användande av marken, arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal, beroende på omfattningen och annat. Vid allmänna odlingar kan det också behövas polistillstånd.

Hur?

Enklast sättet är att använda pallkragar, då kan du odla nästan var som helst. Om du vill odla i marken behöver du först undersöka förutsättningarna, så att marken inte är förorenad eller liknande.

Vad?

Du kan odla blommor för dekorativt syfte, eller grönsaker för att äta. Beroende på vad du vill göra behöver du olika material och redskap. En stadsodling kan därför kosta hur lite eller hur mycket som helst. Jord med mera kan du hitta via Klämmestorp.

Bidrag till odlingar i stadskärnan

Vi stödjer stadsodlingar i stadskärnan som bidrar till en mer grön och vacker stadsbild. Det finns möjlighet att få bidrag till material, transporter, eventuell grävning med mera. Kontakta Henrik Hermansson, projektledare, om du är intresserad. Kreativa odlingar på oväntade platser prioriteras.

Nätverk för odlare i Jönköping

Vill du komma i kontakt med andra odlare i Jönköping? Eller har du mark som du vill upplåta för odling? Det finns idag ett nätverk för odlare, som kommer att träffas för utbildningar med mera. Ta kontakt med Henrik Hermansson om du vill ha löpande information i nätverket.

KONTAKT

Vid frågor om bidrag till stadsodling:
Henrik Hermansson
Tfn 036-10 79 30