Rosenlunds herrgård och rosarium

Här finns information om Rosenlunds herrgård och rosarium som är naturskönt beläget i gammal kulturmiljö nära vätterstranden.

På rosariet finns omkring 550 olika rossorter. Sommartid har herrgården öppet med möjlighet att fika i caféet.

Rosenlunds herrgård och rosarium ligger intill Vättern på Rosenlund, ett av Jönköpings östra områden. Här kan du njuta av den praktfulla historiska miljön, dofta på rosor, slå dig till ro på en parksoffa, strosa bland exotiska växter och gunga i trädgårdsgungan.

Rosariet

Rosor – Rossortiment
I rosariet finns ca. 550 st sorters rosor, gammaldags och nyare buskrosor, klätter- och marktäckande rosor, vilda arter och förädlade rabattrosor. Dessa omgärdas av strama, låga buxbomhäckar. Samtliga rosor har namnskylt. Kontinuerliga uppföljningar görs, mindre bra sorter tas bort och ersätts med nya.

Det lokala klonarkiv som finns i rosariet ingår i ett nationellt projekt under ledning av POM, Programmet för odlad mångfald. Klonarkivet att omfattar 36 sorters kulturrosor funna i Småland samt i östligaste delen av Västergötland. Det finns även ytterligare ett par rossorter som anses vara representativa för vår region och ett par reservplatser, ifall det skulle upptäckas fler intressanta rosor under kommande år.

Prydnadsträd
Herrgården omges av en hel del stora träd, bland annat bok, avenbok, gullregn och hickory. Gångvägen ned mot Vättern kantas av Rhododendronplanteringar. Inom parkområdet finns valnöt, kaukasisk vingnöt, katsura, gulved, magnolia, pelarek och körsbärskornell.

Perenner
Vid den lilla näckrosdammen anlades 1993 en komposition av olika buskar och perenner som fick namnet Lustgården. Här finns ett stort antal arter samlade i olika temarabatter. Växterna är skyltade med svenskt och latinskt namn.

Pioner
I en pionallé växer ett 25-tal arter, i första hand luktpioner, men även några vedartade.

Sommarblommor och urnor
Området smyckas av urnor med bland annat medelhavsväxter som Agave, Agapanthus och ett större exemplar av ett olivträd. Vår- och sommarblommor finner man i urnor samt i rabatter i södra delen av rosariet. I denna delen av parken planteras årligen rabatter med ett trettiotal olika dahlior.

I Posses park hittar du vår- och sommarblommor i den ovala, upphöjda rabatten och i perennrabatten vid muren.

Rosariets historia
Rosenlunds herrgård uppfördes 1788 och inspektorbostaden 1845. Det finns dokumenterat bland annat via landshövding Hierta 1820 att byggnaderna omgavs av sköna planteringar samt en trädgård. Ända in på 1950-talet var detta område mycket trädgårdsmässigt med fruktträd och stora blomsterrabatter. Det har också funnits en skolträdgård på denna plats. 1977 anlades på östra delen om herrgården ett rosarium som 1997-1999 fick en behövlig ansiktslyftning. 1993 anlades Lustgården, rabatter med buskar och perenna växter.

Parkens tillkomst: 1977, 1992, 1997. Arkitekt: Björn Kalin, Jönköpings kommun

Rosenlunds rosarium är en kommunal anläggning och sköts av personal från tekniska kontoret.

Tillgänglighet i Rosariet:
Det är grusgångar i parken och ytan är jämn, utan höjdskillnader. Det finns gott om parkbänkar och picknickbord att vila vid. Ner till Posses park är det en liten backe.

Rosguiden 2022
I länken nedan hittar du Rosguiden 2022 där du hittar information om alla våra rossorter och var i parken de finns planterade.

Rosguiden 2022 Pdf, 19.2 MB.

Herrgården

Historia

Rosenlunds herrgård är en av Jönköpings mest kända äldre byggnader och ligger belägen vid en vacker utsikt över Vättern. Herrgården byggdes år 1788 av Gustav Mauritz Posse.

Posse var domare i Göta Hovrätt i Jönköping och hans fru Gertrud Ehrenpreus var dotter till ägaren av Huskvarna vapenfaktori. Lantbrukshushåll var ett stort intresse hos Posse och han var delaktig i en grupp som utvecklade flera moderna jordbruksegendomar runt om i Jönköpingsregionen. Rosenlunds herrgård fick mycket uppmärksamhet och beskrevs som en mönstergård.

Byggnaden följde släkten fram till 1894, sedan såldes den till vice häradshövdingen Gustaf Lindman. Jönköpings kommun tog över byggnaden år 1936.

Herrgården idag
Under 2015–2017 återskapades den gamla herrgårdsbyggnaden varsamt steg för steg.

Idag används Rosenlunds herrgård på många olika sätt, bland annat för:

  • borgerlig vigsel och namngivningsceremonier
  • kulturarrangemang
  • Interna konferenser inom Jönköpings kommun.

Sommartid har herrgården öppet för allmänhet som har möjlighet att besöka byggnaden.

Tillgänglighet på Rosenlunds herrgård
Vi har en entré med ramp på herrgårdens gavel och det går att ta sig mellan våningsplanen med hiss.

Hyra herrgården, föreningsinformation

Borgerlig vigsel

Posses park

Väster om Herrgårdsbyggnaden, mot Vättern, ligger Jönköpings nya herrgårdspark – Posses Park. Gustaf Mauritz Posse var den som i slutet av 1700-talet lät bygga Rosenlunds herrgård. 2020-2021 byggde vi upp parken så som den kan ha sett ut på Posses tid.

Parkens utformning bygger dels på resultatet av den arkeologiska undersökning som Jönköpings läns museum genomförde under 2017 och dels på inspiration från andra, liknade trädgårdar från samma tidsperiod. Första etappen omfattar området närmast herrgårdsbyggnaden blev färdigställt 2018.

Etapp 2 pågick under 2020. Då anlade vi åtta gräsparterrer som omgärdas av avenbokshäckar. Grusgångar av stenmjöl gör det möjligt att ta sig runt och uppleva parken även med rullstol. En rad med äppelträd av äldre sorter är planterade på södra sidan av parken. På den norra sidan finner man en stor oval, något upphöjd rabatt som ska symbolisera en byggd damm som man funnit spår av i tidigare utförd georadarundersökning. Under våren 2020 anlade vi två nya kompostplatser för hela parkområdet, vilka är nödvändiga för driften av parkanläggningen. Under hösten byggde vi det vackra lusthuset

Etapp 3 är ytorna utanför den mer strikta delen av parken. Denna del blev färdig 2021.

Tillgänglighet i Posses park:
Det är grusgångar i parken och ytan är jämn, utan höjdskillnader.

Hitta hit

Från Jönköpings centrum: Från Resecentrum kör N Strandgatan österut, håll vänster utmed Vättern. Fortsätt utmed Huskvarnavägen mot Elmia.

Från Huskvarna: Från E 4:an söderut mot Helsingborg, ta avfart Rosenlund, Österängen, Elmia. Passera Elmia västerut och kör ca 500 meter.

Buss 1, hållplats Rosengården

Adress: Lindallévägen 9.

GPS: Longitud 57.7831674, Latitud 14.2150347

Rosenlund Rose Garden: information in English

The Rose Garden Story
Rosenlund Rose Garden is beautifully situated in the grounds of Rosenlund Manor, just a stone’s throw from Vätterstranden beach. The Manor was built in 1788 by Gustaf Posse. In 1820, County Governor Hierta described the building as “nestling amidst beautiful plants and gardens”. There was also a school garden at one time.

In the late 1970s, the Rose Garden was added to the east of the Manor, followed in 1993 by a perennial garden lined with an assortment of shrubs and perennials. Between 1997 and 1999, the Rose Garden was given a complete makeover by the Jönköping municipal landscape architect Björn Kalin. In 2007 and 2008, the park was enhanced even further with the addition of more rose beds and trellises. Work on Posse’s Park behind the Manor has continued into 2020. Renovation of the former stables will commence during the summer or autumn.

Roses
The Rose Garden boasts around 600 varieties of roses, both oldfashioned and newer shrub
roses, climbing roses, groundcover roses, wild roses, and polyantha roses, all enclosed by low
box hedges. Each variety of rose has a name sign. Checks are made continuously and any
sub-standard plants are removed and replaced.

Clone archive
The clone archive for Småland cultivated roses is now complete. The work took place in collaboration with POM, Sweden’s National Programme for Cultivated Plant Diversity. It includes 36 selected varieties.

Trees
The Manor is surrounded by trees, including beech and hickory. The park area also has many different types of trees, including walnut, Caucasian wingnut, katsura, American yellowwood, magnolia, Antarctic beech, Charlottae crab apple, and Cornelian cherry. The path
leading down to Lake Vättern is bordered by rhododendron bushes and ancient oaks.

Perennials
The waterlily pond forms part of the perennial gardens, a beautifully composed array of shrubs and perennials. There are several species in each bed. All the plants have name signs in Swedish and Latin.

Peonies run along both sides of one of the footpaths, mainly common garden peonies, but also a few varieties of tree peonies.

A clematis area with custommade trellises was laid in 2005. More clematis were planted in 2013 to climb among the roses lining the rose arch.

Summer flowers
The area is adorned with floral urns containing mediterrenean plants such asagapanthus, agave, and giant mallow. There is also a large olive tree. Every year, around 30 different dahlia varieties are planted in the flower beds at the southern end of the park.

You will also find spring and summer blossoms in Posses Park, in the elevated flower bed. There is a perennial flower bed along the wall.

Works of art
Standing in the middle of the Rose Garden is a bronze sculpture by Sonja Katzin entitled Sun Singer.

Summer café
Take the opportunity to visit our summer café in the Manor, open from June 21 st until August 22nd, 11 am - 5 pm.

Senast granskad/publicerad: