search
Sök
menu
Meny

Rosenlunds herrgård och rosarium

Rosenlunds herrgård och rosarium är naturskönt beläget i gammal kulturmiljö nära vätterstranden. Här finns omkring 600 olika rossorter. Sommartid har herrgården öppet med möjlighet att fika i caféet.

Rosenlunds herrgård och rosarium ligger intill Vättern på Rosenlund, ett av Jönköpings östra områden. Här kan du njuta av den praktfulla historiska miljön, dofta på rosor, slå dig till ro på en parksoffa, strosa bland exotiska växter och gunga i trädgårdsgungan.

Rosariet

Rosor – Rossortiment
I rosariet finns ca 600 sorters rosor, gammaldags och nyare buskrosor, klätter- och marktäckande rosor, vilda arter och förädlade rabattrosor. Dessa omgärdas av strama, låga buxbomhäckar. Samtliga rosor har namnskylt. Kontinuerliga uppföljningar görs, mindre bra sorter tas bort och ersätts med nya.

Det lokala klonarkiv som finns i rosariet ingår i ett nationellt projekt under ledning av POM, Programmet för odlad mångfald. Klonarkivet att omfattar 36 sorters kulturrosor funna i Småland samt i östligaste delen av Västergötland. Det finns även ytterligare ett par rossorter som anses vara representativa för vår region och ett par reservplatser, ifall det skulle upptäckas fler intressanta rosor under kommande år.

Prydnadsträd
Herrgården omges av en hel del stora träd, bl.a bok, avenbok, gullregn och hickory. Gångvägen ned mot Vättern kantas av Rhododendronplanteringar. Inom parkområdet finns valnöt, kaukasisk vingnöt, katsura, gulved, magnolia, pelarek och körsbärskornell.

Perenner
Vid den lilla näckrosdammen anlades 1993 en komposition av olika buskar och perenner som fick namnet Lustgården. Här finns ett stort antal arter samlade i olika temarabatter. Växterna är skyltade med svenskt och latinskt namn.

Pioner
I en pionallé växer ett 25-tal arter, i första hand luktpioner, men även några vedartade.

Sommarblommor och urnor
Området smyckas med blomsterurnor, ofta med dofttema, och urnor med Agapanthus och Agave pryder grusgångarna.

Rosariets historia
Rosenlunds herrgård uppfördes 1788 och inspektorbostaden 1845. Det finns dokumenterat bl.a. via landshövding Hierta 1820 att byggnaderna omgavs av sköna planteringar samt en trädgård. Ända in på 1950-talet var detta område mycket trädgårdsmässigt med fruktträd och stora blomsterrabatter. Det har också funnits en skolträdgård på denna plats. 1977 anlades på östra delen om herrgården ett rosarium som 1997-1999 fick en behövlig ansiktslyftning. 1993 anlades Lustgården, rabatter med buskar och perenna växter.

Parkens tillkomst: 1977, 1992, 1997. Arkitekt: Björn Kalin, Jönköpings kommun

Rosenlunds rosarium är en kommunal anläggning och sköts av personal från tekniska kontoret.

Herrgården

Historia
Rosenlunds herrgård är en av Jönköpings mest kända äldre byggnader och ligger belägen vid en vacker utsikt över Vättern. Herrgården byggdes år 1788 av Gustav Mauritz Posse.

Posse var domare i Göta Hovrätt i Jönköping och hans fru Gertrud Ehrenpreus var dotter till ägaren av Huskvarna vapenfaktori. Lantbrukshushåll var ett stort intresse hos Posse och han var delaktig i en grupp som utvecklade flera moderna jordbruksegendomar runt om i Jönköpingsregionen. Rosenlunds herrgård fick mycket uppmärksamhet och beskrevs som en mönstergård.

Byggnaden följde släkten fram till 1894, sedan såldes den till vice häradshövdingen Gustaf Lindman. Jönköpings kommun tog över byggnaden år 1936.

Herrgården idag
Under 2015-2017 återskapades den gamla herrgårdsbyggnaden varsamt steg för steg.

Idag används Rosenlunds herrgård på många olika sätt, bland annat för:

  • borgerlig vigsel och namngivningsceremonier
  • kulturarrangemang
  • Interna konferenser inom Jönköpings kommun.

Sommartid har herrgården öppet för allmänhet som har möjlighet att besöka byggnaden.

Hyra herrgården, föreningsinformation

Borgerlig vigsel

Posses park

Väster om Herrgårdsbyggnaden pågår anläggandet av Jönköpings nya herrgårdspark – Posses Park. Gustaf Mauritz Posse var den som i slutet av 1700-talet lät bygga Rosenlunds herrgård. Nu bygger vi upp parken så som den kan ha sett ut på Posses tid.

Parkens utformning bygger dels på resultatet av den arkeologiska undersökning som Jönköpings läns museum genomförde under 2017 och dels på inspiration från andra, liknade trädgårdar från samma tidsperiod. Första etappen omfattar området närmast herrgårdsbyggnaden blev färdigställt 2018.

Under 2019-2020 forsätter arbetet med parken. Området är avspärrat under byggtid och kommer att öppnas för besökare när arbetet är avslutat.

Sommarcafé

Från 24 juni – 11 augusti 2019 är sommarcaféet på Rosenlunds herrgård öppet dagligen kl. 10-17. Ingång sker från nedsidan av herrgårdsbyggnaden.

Du kan välja att sitta inne i herrgården, utanför med utsikt över Vättern och Posses park, eller varför inte ta med dig en korg och slå dig ner i rosariet.

Caféet drivs av Jönköpings kommun.

Guidningar och evenemang

Guidningar i rosariet 2019

Vid tre tillfällen under sommaren är du välkommen på guidningar i rosariet. Guidningarna är gratis.

5 juni kl 18:30 Guidning i rosariet (vårflor, spinosissima)

4 juli kl 18:30 Guidning i rosariet (Jönköpings guideförening)

8 augusti kl 18:30 Guidning i rosariet (rabattrosor och Austinrosor)

OBS! Under 2019 kommer Rosens dag att ta en paus. Håll utkick efter evenemanget sommaren 2020 igen.

Guidning i rosariet kan bokas genom Destination Jönköping:
tfn: 0771-21 13 00

info@destinationjonkoping.se.

Ljudguide

Du kan ta del av herrgårdens spännande historia genom att höra Gustaf Mauritz Posse berätta om herrgårdsbyggnaden och området i vår ljudguide.

Ljudguide om Rosenlunds herrgård

Kulturkvällar på herrgården

Sista torsdagen varje månad är det kulturkväll på Rosenlunds herrgård med olika typer av program.

Program, kulturkvällar på Rosenlunds Herrgård

Hitta hit

Från Jönköpings centrum: Från Resecentrum kör N Strandgatan österut, håll vänster utmed Vättern. Fortsätt utmed Huskvarnavägen mot Elmia.

Från Huskvarna: Från E 4:an söderut mot Helsingborg, ta avfart Rosenlund, Österängen, Elmia. Passera Elmia västerut och kör ca 500 meter.

Buss 1, hållplats Rosengården

Adress: Lindallévägen 9.

GPS: Longitud 57.7831674, Latitud 14.2150347

Aktuella arbeten

Arbetet med Posses park bakom Rosenlunds herrgård har påbörjats och under 2018 färdigställdes etapp 1 av parken. Under 2019 kommer en rund plantering framför herrgården att byggas. En perennrabatt anläggs bakom herrgården nedanför muren. Efter sommaren planeras byggstart för etapp 2 av Posses park.