search
Sök
menu
Meny

Rosenlunds herrgård och rosarium

Rosenlunds herrgård och rosarium är naturskönt beläget i gammal kulturmiljö nära vätterstranden. Här finns omkring 600 olika rossorter. Sommartid har herrgården öppet med möjlighet att fika i caféet.

Rosenlunds herrgård och rosarium ligger intill Vättern på Rosenlund, ett av Jönköpings östra områden. Här kan du njuta av den praktfulla historiska miljön, dofta på rosor, slå dig till ro på en parksoffa, strosa bland exotiska växter och gunga i trädgårdsgungan.

Rosariet

Rosor – Rossortiment
I rosariet finns ca 600 sorters rosor, gammaldags och nyare buskrosor, klätter- och marktäckande rosor, vilda arter och förädlade rabattrosor. Dessa omgärdas av strama, låga buxbomhäckar. Samtliga rosor har namnskylt. Kontinuerliga uppföljningar görs, mindre bra sorter tas bort och ersätts med nya.

Det lokala klonarkiv som finns i rosariet ingår i ett nationellt projekt under ledning av POM, Programmet för odlad mångfald. Klonarkivet att omfattar 36 sorters kulturrosor funna i Småland samt i östligaste delen av Västergötland. Det finns även ytterligare ett par rossorter som anses vara representativa för vår region och ett par reservplatser, ifall det skulle upptäckas fler intressanta rosor under kommande år.

Prydnadsträd
Herrgården omges av en hel del stora träd, bl.a bok, avenbok, gullregn och hickory. Gångvägen ned mot Vättern kantas av Rhododendronplanteringar. Inom parkområdet finns valnöt, kaukasisk vingnöt, katsura, gulved, magnolia, pelarek och körsbärskornell.

Perenner
Vid den lilla näckrosdammen anlades 1993 en komposition av olika buskar och perenner som fick namnet Lustgården. Här finns ett stort antal arter samlade i olika temarabatter. Växterna är skyltade med svenskt och latinskt namn.

Pioner
I en pionallé växer ett 25-tal arter, i första hand luktpioner, men även några vedartade.

Sommarblommor och urnor
Området smyckas med blomsterurnor, ofta med dofttema, och urnor med Agapanthus och Agave pryder grusgångarna.

Rosariets historia
Rosenlunds herrgård uppfördes 1788 och inspektorbostaden 1845. Det finns dokumenterat bl.a. via landshövding Hierta 1820 att byggnaderna omgavs av sköna planteringar samt en trädgård. Ända in på 1950-talet var detta område mycket trädgårdsmässigt med fruktträd och stora blomsterrabatter. Det har också funnits en skolträdgård på denna plats. 1977 anlades på östra delen om herrgården ett rosarium som 1997-1999 fick en behövlig ansiktslyftning. 1993 anlades Lustgården, rabatter med buskar och perenna växter.

Parkens tillkomst: 1977, 1992, 1997. Arkitekt: Björn Kalin, Jönköpings kommun

Rosenlunds rosarium är en kommunal anläggning och sköts av personal från tekniska kontoret.

Rosenlund Rose Garden: information in English

In this folder you will find information about the garden and which plants you can find here. Feel free to download or print, to take with you on your visit.

Folder Rosenlund Rose Garden, pdf (pdf, 3.9 MB)

Herrgården

Historia
Rosenlunds herrgård är en av Jönköpings mest kända äldre byggnader och ligger belägen vid en vacker utsikt över Vättern. Herrgården byggdes år 1788 av Gustav Mauritz Posse.

Posse var domare i Göta Hovrätt i Jönköping och hans fru Gertrud Ehrenpreus var dotter till ägaren av Huskvarna vapenfaktori. Lantbrukshushåll var ett stort intresse hos Posse och han var delaktig i en grupp som utvecklade flera moderna jordbruksegendomar runt om i Jönköpingsregionen. Rosenlunds herrgård fick mycket uppmärksamhet och beskrevs som en mönstergård.

Byggnaden följde släkten fram till 1894, sedan såldes den till vice häradshövdingen Gustaf Lindman. Jönköpings kommun tog över byggnaden år 1936.

Herrgården idag
Under 2015-2017 återskapades den gamla herrgårdsbyggnaden varsamt steg för steg.

Idag används Rosenlunds herrgård på många olika sätt, bland annat för:

  • borgerlig vigsel och namngivningsceremonier
  • kulturarrangemang
  • Interna konferenser inom Jönköpings kommun.

Sommartid har herrgården öppet för allmänhet som har möjlighet att besöka byggnaden.

Hyra herrgården, föreningsinformation

Borgerlig vigsel

Posses park

Väster om Herrgårdsbyggnaden, mot Vättern, pågår anläggandet av Jönköpings nya herrgårdspark – Posses Park. Gustaf Mauritz Posse var den som i slutet av 1700-talet lät bygga Rosenlunds herrgård. Nu bygger vi upp parken så som den kan ha sett ut på Posses tid.

Parkens utformning bygger dels på resultatet av den arkeologiska undersökning som Jönköpings läns museum genomförde under 2017 och dels på inspiration från andra, liknade trädgårdar från samma tidsperiod. Första etappen omfattar området närmast herrgårdsbyggnaden blev färdigställt 2018.

Etapp 2 pågår under 2020 har vi bland annat anlagt åtta gräsparterrer som omgärdas av avenbokshäckar. Grusgångar av stenmjöl gör det möjligt att ta sig runt och uppleva parken även med rullstol. En rad med äppelträd av äldre sorter är planterade på södra sidan av parken. På den norra sidan finner man en stor oval, något upphöjd rabatt som ska symbolisera en byggd damm som man funnit spår av i tidigare utförd georadarundersökning. Under våren 2020 anlade vi två nya kompostplatser för hela parkområdet, vilka är nödvändiga för driften av parkanläggningen. Under hösten kommer ett lusthus byggas.

Etapp 3 är ytorna utanför den mer strikta delen av parken som vi kommer att färdigställa under 2021.

Sommarcafé

Från 22 juni – 9 augusti 2020 är sommarcaféet på Rosenlunds herrgård öppet dagligen kl. 10-17. Ingång sker från nedsidan av herrgårdsbyggnaden. I samband med guidningar är caféet öppet längre.

Du kan välja att sitta inne i herrgården, utanför med utsikt över Vättern och Posses park, eller varför inte ta med dig en korg och slå dig ner i rosariet.

Caféet drivs av Jönköpings kommun.

Guidningar och evenemang

Guidningar i rosariet 2020

På grund av rådande omständigheter med anledning av coronaviruset ställs alla planerade guidningar i rosariet in tills vidare. Detta gäller även Rosens dag.

Guidning i rosariet kan bokas genom Destination Jönköping:
tfn: 0771-21 13 00

info@destinationjonkoping.se.

Ljudguide

Du kan ta del av herrgårdens spännande historia genom att höra Gustaf Mauritz Posse berätta om herrgårdsbyggnaden och området i vår ljudguide.

Ljudguide om Rosenlunds herrgård

Kulturkvällar på herrgården

Sista torsdagen varje månad är det kulturkväll på Rosenlunds herrgård med olika typer av program.

Program, kulturkvällar på Rosenlunds Herrgård

Hitta hit

Från Jönköpings centrum: Från Resecentrum kör N Strandgatan österut, håll vänster utmed Vättern. Fortsätt utmed Huskvarnavägen mot Elmia.

Från Huskvarna: Från E 4:an söderut mot Helsingborg, ta avfart Rosenlund, Österängen, Elmia. Passera Elmia västerut och kör ca 500 meter.

Buss 1, hållplats Rosengården

Adress: Lindallévägen 9.

GPS: Longitud 57.7831674, Latitud 14.2150347

Aktuella arbeten

Arbetet med Posses park bakom Rosenlunds herrgård påbörjades 2018 och etapp 1 färdigställdes under 2019. Den första etappen innehöll en rund plantering framför herrgården samt en perennrabatt bakom herrgården, nedanför muren.

Etapp 2 avslutas under 2020. I etapp 2 har vi bland annat anlagt åtta gräsparterrer som omgärdas av avenbokshäckar. Grusgångar av stenmjöl gör det möjligt att ta sig runt och uppleva parken även med rullstol. En rad med äppelträd av äldre sorter är planterade på södra sidan av parken. På den norra sidan finner man en stor oval, något upphöjd rabatt som ska symbolisera en byggd damm som man funnit spår av i tidigare utförd georadarundersökning. Under våren 2020 anlägger vi två nya kompostplatser för hela parkområdet, vilka är nödvändiga för driften av parkanläggningen.

Ytorna utanför den mer strikta delen av parken kvarstår och kommer färdigställas under 2021.

Den gamla stallbyggnaden i Rosariet kommer att rustas upp med start sommaren 2020. Utvändigt kommer byggnaden efter renovering delvis återfå sitt ursprungliga utseende från tiden kring 1900.

Planering pågår just nu även för upprustning invändigt och av markytan vid sidan av byggnaden, där Stallgården tidigare hade en tillbyggnad som nu har rivits. Detta arbete planeras påbörjas någon gång under hösten 2020.

Projektet beräknas vara klart under 2021.