search
Sök
menu
Meny

Rosenlunds rosarium i Jönköping

Ljusgula rosor.

Rosariet är naturskönt beläget i gammal kulturmiljö nära Vätterstranden. Här finns omkring 500 olika rossorter men även exotiska träd och planteringar med perenner.

Rosenlunds Rosarium är mycket vackert beläget vid Rosenlunds herrgård, mellan Jönköping och Huskvarna, med gångavstånd till Vätterstranden. 

Historia

Rosenlunds herrgård uppfördes 1788 och inspektorbostaden 1845. Det finns dokumenterat bl.a. via landshövding Hierta 1820 att byggnaderna omgavs av sköna planteringar samt en trädgård. Ända in på 1950-talet var detta område mycket trädgårdsmässigt med fruktträd och stora blomsterrabatter. Det har också funnits en skolträdgård på denna plats. 1977 anlades på östra delen om herrgården ett rosarium som 1997-1999 fick en behövlig ansiktslyftning. 1993 anlades Lustgården, rabatter med buskar och perenna växter.

Parkens tillkomst: 1977, 1992, 1997. Arkitekt: Björn Kalin, Jönköpings kommun

Rosenlunds rosarium är en kommunal anläggning och sköts av personal från tekniska kontoret.

Rosor, prydnadsträd, perenner och sommarblommor

Rosor – Rossortiment

I rosariet finns ca 500 sorters rosor, gammaldags och nyare buskrosor, klätter- och marktäckande rosor, vilda arter och förädlade rabattrosor. Dessa omgärdas av strama, låga buxbomhäckar. Samtliga rosor har namnskylt. Kontinuerliga uppföljningar görs, mindre bra sorter tas bort och ersätts med nya.

Prydnadsträd

Herrgården omges av en hel del stora träd, bl.a bok, avenbok, gullregn och hickory. Gångvägen ned mot Vättern kantas av Rhododendronplanteringar. Inom parkområdet finns valnöt, kaukasisk vingnöt, katsura, gulved, magnolia, pelarek och körsbärskornell.

Perenner

Vid den lilla näckrosdammen anlades 1993 en komposition av olika buskar och perenner som fick namnet Lustgården. Här finns ett stort antal arter samlade i olika temarabatter. Växterna är skyltade med svenskt och latinskt namn.

Pioner

I en pionallé växer ett 25-tal arter, i första hand luktpioner, men även några vedartade.

Sommarblommor och urnor

Området smyckas med blomsterurnor, ofta med dofttema, och urnor med Agapanthus och Agave pryder grusgångarna.

Pågående arbete vid Rosenlunds herrgård och rosarium

Tekniska kontoret genomför anläggningsarbeten både i rosariet och väster om herrgårdsbyggnaden. Arbetena pågår parallellt och beräknas bli klara under sommaren 2018.

Kvartersförändringar i rosariet

I Rosenlunds rosarium pågår arbetet med att flytta rosor och färdigställa klonarkivet för småländska kulturrosor. Det lokala klonarkiv som finns i rosariet ingår i ett nationellt projekt under ledning av POM, Programmet för odlad mångfald. När arbetet är klart kommer klonarkivet att omfatta 36 sorters kulturrosor funna i Småland samt i östligaste delen av Västergötland. Det kommer även finnas ytterligare ett par rossorter som anses vara representativa för vår region och ett par reservplatser, ifall det skulle upptäckas fler intressanta
rosor under kommande år.

I samband med detta arbete pågår även flytt av befintliga rosor inom området. Inför den planerade ombyggnationen av stallgården i rosariets östra del så behöver en del av rosorna flyttas för att inte påverkas av ombyggnationen. Arbetet med stallgården planeras till i höst 2018, men vi flyttar rosorna redan nu för att ge dem bästa möjliga förutsättningar att etablera sig på sina nya växtplatser.

Rosariet är öppet för besökare under hela anläggningstiden, men arbetet medför att det under vissa perioder kommer finnas maskiner och tillfälliga avspärrningar i parken.

Posses park

Väster om herrgårdsbyggnaden pågår anläggandet av Jönköpings nya herrgårdspark – Posses Park. Gustaf Mauritz Posse var den som i slutet av 1700-talet lät bygga Rosenlunds herrgård, och nu bygger vi upp parken så som den kan ha sett ut på Posses tid. Parkens utformning bygger dels på resultatet av den arkeologiska undersökning som Jönköpings läns museum genomförde under 2017 och dels på inspiration från andra, liknade trädgårdar från samma tidsperiod. Det arbete som pågår nu är första etappen i herrgårdparken, och det omfattar området närmast herrgårdsbyggnaden.

Området är avspärrat under byggtid och kommer att öppnas för besökare när arbetet är avslutat.

Tack för visad hänsyn!

Öppettider, guidning och café

Rosariet är tillgängligt för alla, hela tiden. Fri entré. 

Varje sommar anordnas även program som Rosens dag och parkvandringar inom programmet för Parksommar. 

Guidning kan bokas genom Destination Jönköping, tfn 0771-21 13 00, info@destinationjonkoping.se.

Sommarcafé finns i Rosenlunds herrgård, öppet 25 juni till 10 augusti, alla dagar kl 10-17. Sommaren 2019 hoppas vi att stallbyggnaden med tillhörande cafédel är klar och serveringen åter kan erbjudas i rosariet!

Vägbeskrivning

Från Jönköpings centrum: Från Resecentrum kör N Strandgatan österut, håll vänster utmed Vättern. Fortsätt utmed Huskvarnavägen mot Elmia.
Från Huskvarna: Från E 4:an söderut mot Helsingborg, ta avfart Rosenlund, Österängen, Elmia. Passera Elmia västerut och kör ca 500 meter. 

Buss 1, hållplats Rosengården

Adress: Lindallévägen 9.

GPS: Longitud 57.7831674, Latitud 14.2150347