search
Sök
menu
Meny

Parkeringssituationen i Stadsparken

Parkeringarna i Stadsparken täcker inte behovet vid större evenemang. Men det finns många P-platser inom 1 km avstånd.

Alla besökare som har möjlighet att gå 1 km bör i första hand välja parkeringar på Skänkeberg, Bäckalyckan, Bymarken eller Västra Torget. Inte minst för att lämna Stadsparkens parkeringar till de personer som bäst behöver dem. Tänk på att respektera in- och utfarter till fastigheter, vid parkering i villakvarter m.m. Du som behöver en parkering i Stadsparken - försök komma i god tid inför evenemanget.

Vid allsvenska matcher

I samband med J-Södras matcher hänvisar vi i första hand till Västra Torget, P-huset Järnbäraren och Idrottshuset - alla inom 1 km avstånd.

Säkerhet och framkomlighet

  • Parkering på gräsytor, parkvägar m.m. tillåts inte.
  • Stadsparken är ett område med bl.a. lekplats, och säkerheten är högt prioriterad. 
  • Utryckningsfordon måste kunna ta sig fram.

Parkeringsvakter finns på plats vid större evenemang.

En stadspark tillgänglig för alla

Vi hoppas på förståelse för åtgärderna, och att vi kan hjälpas åt i vår strävan att hålla Stadsparken tillgänglig för alla och i bra skick.